หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์วัด
คู่มือการใช้งาน
ข่าวพระพุทธศาสนา
กิจกรรมวัด

ภาคกลาง 5,869
ภาคเหนือ 8,472
ภาคตะวันออก 2,157
ภาคอิสาน 17,036
ภาคใต้ 2,319
สำนักพุทธฯส่วนกลาง

สำนักพุทธฯจังหวัด

รวมเว็บพระพุทธ


รับทำเว็บ

 

 

กิจกรรมหล่อเทียน 63
วัดวัดกลางเชียงยืน
( จำนวน 5 รูป / ดู 43 ครั้ง )
ภาพรับปริญญาเจ้าอาวาส
วัดวัดกลางเชียงยืน
( จำนวน 9 รูป / ดู 43 ครั้ง )
ภาพเจ้าอาวาสพัดยศ
วัดวัดกลางเชียงยืน
( จำนวน 0 รูป / ดู 53 ครั้ง )
กิจกรรมถ่ายรูปรวมแม่ขาวพ่อขาวในพรรษา 63
วัดวัดกลางเชียงยืน
( จำนวน 1 รูป / ดู 41 ครั้ง )
กิจกรรมบูรณะเมรุปลอดมลพิษ 65
วัดวัดกลางเชียงยืน
( จำนวน 15 รูป / ดู 111 ครั้ง )
กิจกรรมศึกษางานประเทศอินเดีย 63
วัดวัดกลางเชียงยืน
( จำนวน 10 รูป / ดู 43 ครั้ง )
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา 63
วัดวัดกลางเชียงยืน
( จำนวน 5 รูป / ดู 37 ครั้ง )
กิจกรรมวันวิสาขบูชา 64
วัดวัดกลางเชียงยืน
( จำนวน 5 รูป / ดู 38 ครั้ง )
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา 64
วัดวัดกลางเชียงยืน
( จำนวน 5 รูป / ดู 35 ครั้ง )
กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนามาฆบูชา 65
วัดวัดกลางเชียงยืน
( จำนวน 5 รูป / ดู 39 ครั้ง )
ต้นไม้พูดได้
วัดคลองเมือง
( จำนวน 5 รูป / ดู 86 ครั้ง )
สร้างพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ว้เคลองเมือง
วัดคลองเมือง
( จำนวน 6 รูป / ดู 88 ครั้ง )
คัดแยกขยะ
วัดคลองเมือง
( จำนวน 0 รูป / ดู 71 ครั้ง )
ทำบุญตักบาตร ครบรอบปีแต่งงาน
วัดนาคาราม
( จำนวน 15 รูป / ดู 172 ครั้ง )
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕
วัดนาคาราม
( จำนวน 9 รูป / ดู 84 ครั้ง )
ครั้งที่ ๔ ใน วันเสาร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕
วัดนาคาราม
( จำนวน 9 รูป / ดู 71 ครั้ง )
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2565 รุ่นที่ 40
วัดโพธิวงศาราม (ทุ่งโพธิ์)
( จำนวน 0 รูป / ดู 62 ครั้ง )
เปิดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน
วัดคลองเมือง
( จำนวน 9 รูป / ดู 187 ครั้ง )
วันวิสาขบูชา
วัดนาคาราม
( จำนวน 12 รูป / ดู 217 ครั้ง )
วันพืชสวนโลก
วัดนาคาราม
( จำนวน 8 รูป / ดู 101 ครั้ง )
ผังวัดคลองเมือง ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
วัดคลองเมือง
( จำนวน 0 รูป / ดู 112 ครั้ง )
ภาพถ่ายทางอากาศ วัดคลองเมือง ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
วัดคลองเมือง
( จำนวน 0 รูป / ดู 97 ครั้ง )
วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565 พิธีลงนามทำข้อตกลง
วัดคลองเมือง
( จำนวน 0 รูป / ดู 81 ครั้ง )
วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565 พิธีลงนามตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน
วัดคลองเมือง
( จำนวน 0 รูป / ดู 97 ครั้ง )
๒๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ ออกโรงทานน้ำสมุนไพร ๔ รายการ
วัดเกาะแก้วอัมพวัน
( จำนวน 4 รูป / ดู 18 ครั้ง )
งานซ่อมแซมฐานรากกำแพง วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๕
วัดนาคาราม
( จำนวน 21 รูป / ดู 375 ครั้ง )
งานซ่อมแซมหลังคาศาลาการเปรียญ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕
วัดนาคาราม
( จำนวน 15 รูป / ดู 264 ครั้ง )
ภาพรวม งานบวชแรกประจำปีใน วันศุกร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕
วัดนาคาราม
( จำนวน 59 รูป / ดู 626 ครั้ง )

วัดหนองบัวศาลา
( จำนวน 0 รูป / ดู 53 ครั้ง )
หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล อ.ป.ต.
วัดหนองบัวศาลา
( จำนวน 2 รูป / ดู 52 ครั้ง )
คำสั่งแต่งตั้ง
วัดหนองบัวศาลา
( จำนวน 6 รูป / ดู 50 ครั้ง )
พระอุโบสถ ป้าย อ.ป.ต.ปลอดอบายมุข
วัดหนองบัวศาลา
( จำนวน 2 รูป / ดู 50 ครั้ง )
งานเทศกาลตรุษสงกรานต์หลวงพ่อองค์ตื้อ ปี ๒๕๖๕
วัดศรีชมภูองค์ตื้อ
( จำนวน 1 รูป / ดู 190 ครั้ง )
รวมภาพงานแสดงมุทิตา เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565
วัดนาคาราม
( จำนวน 64 รูป / ดู 728 ครั้ง )
ขอแสดงความยินดีกับผู้สอบได้บาลีสนามหลวงประจำปี ๒๕๖๕
วัดศรีชมภูองค์ตื้อ
( จำนวน 2 รูป / ดู 186 ครั้ง )
ช่างสมหมาย อรุณศรี ต่อเติมชายคากุฏิไม้น๊อคดาวน์ หลังสงกรานต์ปี2564
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 108 ครั้ง )
ต่อเติมชายคากุฏิ ปี2564-3
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 112 ครั้ง )
ต่อเติมชายคากุฏิ ปี2564-2
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 111 ครั้ง )
ต่อเติมชายคากุฏิ ปี2564-1
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 92 ครั้ง )
ต่อเติมชายคากุฏิ ปี2564
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 101 ครั้ง )
ต่อเติมกุฏิน๊อคดาวน์ ทำชายคาบังแดด หลังสงกรานต์ปี2564-2
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 98 ครั้ง )
หลังจากต่อเติมห้องน้ำกุฏิน๊อคดาวน์เสร็จ ต่อเติมชายคาบังแดดทิศใต้ หลังสงกรานต์ปี2564-1
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 95 ครั้ง )
หลังจากต่อเติมห้องน้ำกุฏิน๊อคดาวน์เสร็จ ต่อเติมชายคาบังแดงด้านทิศใต้ ช่วงหลังสงกรานต์ปี2564
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 116 ครั้ง )
กุฏิไม้น๊อคดาวน์ ถวายอุทิศแด่พระผ่าน(จารย์แอ) กิตฺติสาโร กฐินปี2563
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 90 ครั้ง )
กุฏิไม้น๊อคดาวน์.ราคา 190,000บาท กฐินปี2563 ถวายอุทิศแด่พระผ่าน กิตฺติสาโร -1
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 90 ครั้ง )
พระอุปัชฌาย์ รุ่นที่52-5
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 72 ครั้ง )
พระอุปัชฌาย์ รุ่นที่52-4
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 72 ครั้ง )
พระอุปัชฌาย์ รุ่นที่52-3
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 78 ครั้ง )
พระอุปัชฌาย์ รุ่นที่52-2
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 75 ครั้ง )
พระอุปัชฌาย์ รุ่นที่52-1
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 76 ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 2/30 Next »

 

 

 

 หน้าหลัก| ข่าวประชาสัมพันธ์| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap

copyright @www.webwat.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@webwat.in.th
>>