หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์วัด
คู่มือการใช้งาน
ข่าวพระพุทธศาสนา
กิจกรรมวัด

ภาคกลาง 5,869
ภาคเหนือ 8,472
ภาคตะวันออก 2,157
ภาคอิสาน 17,036
ภาคใต้ 2,319
สำนักพุทธฯส่วนกลาง

สำนักพุทธฯจังหวัด

รวมเว็บพระพุทธ


รับทำเว็บ

 

 

ภายในวัดศรีดอนกลาง ช่วงเข้าพรรษา ปี2563-8
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 76 ครั้ง )
ภายในวัดศรีดอนกลาง ช่วงเข้าพรรษา ปี2563-7
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 72 ครั้ง )
ภายในวัดศรีดอนกลาง ช่วงเข้าพรรษา ปี2563-6
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 67 ครั้ง )
ภายในวัดศรีดอนกลาง ช่วงเข้าพรรษา ปี2563-5
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 67 ครั้ง )
ภายในวัดศรีดอนกลาง ช่วงเข้าพรรษา ปี2563-4
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 73 ครั้ง )
ภายในวัดศรีดอนกลาง ช่วงเข้าพรรษา ปี2563-3
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 82 ครั้ง )
ภายในวัดศรีดอนกลาง ช่วงเข้าพรรษา ปี2563-2
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 77 ครั้ง )
ภายในวัดศรีดอนกลาง ช่วงเข้าพรรษา ปี2563-1
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 76 ครั้ง )
พิธีมุทิตาสักการะพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งเจ้าอาวาสพระอารามหลวง
วัดศรีชมภูองค์ตื้อ
( จำนวน 5 รูป / ดู 207 ครั้ง )
ร่วมงานพระราชทานเพลิงพระครูโพธิปัญญากร (๒-๖ มีนาคม ๒๕๖๕)
วัดนาคาราม
( จำนวน 10 รูป / ดู 115 ครั้ง )
ครั้งที่ ๓ ในวันจันทร์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕
วัดนาคาราม
( จำนวน 9 รูป / ดู 110 ครั้ง )
งานสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๕
วัดศรีชมภูองค์ตื้อ
( จำนวน 3 รูป / ดู 240 ครั้ง )
กิจกรรมทำบุญตักบาตร 64
วัดวัดกลางเชียงยืน
( จำนวน 5 รูป / ดู 66 ครั้ง )
กิจกรรมบุญพะเหวดวัดกลางเชียงยืน 64
วัดวัดกลางเชียงยืน
( จำนวน 5 รูป / ดู 68 ครั้ง )
ก่อสร้างสำนักงานวัด/อำเภอ
วัดวัดกลางเชียงยืน
( จำนวน 5 รูป / ดู 65 ครั้ง )
โรงครัว 5ส 65
วัดวัดกลางเชียงยืน
( จำนวน 15 รูป / ดู 168 ครั้ง )
ก่อสร้างประตูโขง 65
วัดวัดกลางเชียงยืน
( จำนวน 5 รูป / ดู 62 ครั้ง )
กิจกรรมหล่อเทียน 61
วัดวัดกลางเชียงยืน
( จำนวน 5 รูป / ดู 63 ครั้ง )
กิจกรรมก่อสร้างกำแพงวัด 64
วัดวัดกลางเชียงยืน
( จำนวน 5 รูป / ดู 66 ครั้ง )
กิจกรรมบุญกฐินวัดกลางเชียงยืน 64
วัดวัดกลางเชียงยืน
( จำนวน 10 รูป / ดู 60 ครั้ง )
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 62
วัดวัดกลางเชียงยืน
( จำนวน 5 รูป / ดู 65 ครั้ง )
กิจกรรมวันมาฆบูชา 65
วัดวัดกลางเชียงยืน
( จำนวน 5 รูป / ดู 62 ครั้ง )
ครั้งที่ ๒ ในวันจันทร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
วัดนาคาราม
( จำนวน 8 รูป / ดู 122 ครั้ง )
ครั้งที่ ๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
วัดนาคาราม
( จำนวน 18 รูป / ดู 317 ครั้ง )
งานวันสัปปายะพุทธนวัตกรรม มจร.หนองคาย ให้หนึ่งได้ร้อย
วัดศรีชมภูองค์ตื้อ
( จำนวน 5 รูป / ดู 246 ครั้ง )
ถวายพระพุทธรูป วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2564
วัดป่าหาดนางแก้ว
( จำนวน 5 รูป / ดู 261 ครั้ง )
งานปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิต มจร.วิทยาเขตหนองคาย ปี ๒๕๖๔
วัดศรีชมภูองค์ตื้อ
( จำนวน 1 รูป / ดู 267 ครั้ง )
พิธีซ้อมรับปริญญา ณ มจร.วข.หนองคาย ประจำปี ๒๕๖๔
วัดศรีชมภูองค์ตื้อ
( จำนวน 3 รูป / ดู 290 ครั้ง )
การตรวจธรรมสนามหลวงนักธรรมชั้นตรี คณะสงฆ์ภาค ๘ ปี ๒๕๖๔
วัดศรีชมภูองค์ตื้อ
( จำนวน 3 รูป / ดู 236 ครั้ง )
นิติศาสตรบัณฑิตรุ่น 1 มจร.ขอนแก่น
วัดศรีชมภูองค์ตื้อ
( จำนวน 1 รูป / ดู 243 ครั้ง )
งานบุญมหากฐินสามัคคี วัดศรีนวล ประจำปี 2564
วัดศรีนวล
( จำนวน 14 รูป / ดู 646 ครั้ง )

วัดสุขสวาทอารมณ์
( จำนวน 0 รูป / ดู 14 ครั้ง )
ขอแสดงความยินดีผู้สอบซ่อมได้เปรียญธรรม ๔ ประโยค
วัดศรีชมภูองค์ตื้อ
( จำนวน 1 รูป / ดู 234 ครั้ง )
งานบุญกฐินสามัคคี มจร.วข.หนองคาย ปี 2564
วัดศรีชมภูองค์ตื้อ
( จำนวน 3 รูป / ดู 223 ครั้ง )
งานพิธีพุทธภิเษกวัดลาดน้ำเค็ม (อาจารย์ เก๋) อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
วัดลาดน้ำเค็ม
( จำนวน 1 รูป / ดู 22 ครั้ง )
พุทธภิเษก(เสริมความเป็นสิริมงคล)
วัดลาดน้ำเค็ม
( จำนวน 1 รูป / ดู 25 ครั้ง )
งานพิธีพุทธาภิเษกวัดลาดน้ำเค็ม จ.ฉะเชิงเทรา
วัดลาดน้ำเค็ม
( จำนวน 2 รูป / ดู 26 ครั้ง )
กิจกรรม อสว.
วัดหนองบัวศาลา
( จำนวน 0 รูป / ดู 52 ครั้ง )
กลุ่มพระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด (อสว.) ตำบลหนองบัวศาลา
วัดหนองบัวศาลา
( จำนวน 1 รูป / ดู 65 ครั้ง )
งานบุญกฐินสามัคคีวัดศรีชมภูองค์ตื้อ ปี ๒๕๖๔
วัดศรีชมภูองค์ตื้อ
( จำนวน 3 รูป / ดู 231 ครั้ง )
ร่วมปันน้ำใจคนไทยไม่ทอดทิ้งกัน มอบเครื่องอุปโภคบริโภคน้ำดื่มให้แก่พี่น้อง ญาติโยมชาวบ้านโนนขอนทอย
วัดศรีนวล
( จำนวน 11 รูป / ดู 633 ครั้ง )
น้ำใจช่วยภัยน้ำท่วม อำเภอชนบท และอำเภอแวงใหญ่
วัดศรีนวล
( จำนวน 19 รูป / ดู 635 ครั้ง )
น้ำใจช่วยภัยโควิด บ้านหนองหอย
วัดศรีนวล
( จำนวน 7 รูป / ดู 258 ครั้ง )
งานวันบุพการีรำลึก ปี 64
วัดศรีนวล
( จำนวน 5 รูป / ดู 263 ครั้ง )
ปฏิทินสอบซ่อมบาลีรอบ ๒ ปี ๒๕๖๔
วัดศรีชมภูองค์ตื้อ
( จำนวน 3 รูป / ดู 229 ครั้ง )
หมู่บ้านรักษาศีล 5
วัดห้วยตะแกละ ( เขาหมู )
( จำนวน 39 รูป / ดู 647 ครั้ง )
โครงการอำเภอยิ้ม
วัดห้วยตะแกละ ( เขาหมู )
( จำนวน 38 รูป / ดู 648 ครั้ง )
"ปันน้ำใจคลายทุกข์โควิด19"โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าแลง
วัดห้วยตะแกละ ( เขาหมู )
( จำนวน 7 รูป / ดู 160 ครั้ง )
มอบเครื่องอุปโภค ให้กับเทศบาลตำบลท่าแลง
วัดห้วยตะแกละ ( เขาหมู )
( จำนวน 5 รูป / ดู 176 ครั้ง )
ปันน้ำใจคลายทุกข์โควิด 19
วัดห้วยตะแกละ ( เขาหมู )
( จำนวน 25 รูป / ดู 544 ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 3/30 Next »

 

 

 

 หน้าหลัก| ข่าวประชาสัมพันธ์| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap

copyright @www.webwat.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@webwat.in.th
>>