หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์วัด
คู่มือการใช้งาน
ข่าวพระพุทธศาสนา
กิจกรรมวัด

ภาคกลาง 5,869
ภาคเหนือ 8,472
ภาคตะวันออก 2,157
ภาคอิสาน 17,036
ภาคใต้ 2,319
สำนักพุทธฯส่วนกลาง

สำนักพุทธฯจังหวัด

รวมเว็บพระพุทธ


รับทำเว็บ

 

 

ภาพงานอายุวัฒมงคล87ปี พระครูพิทักษ์ธรรมโชติ
วัดนางบวช
( จำนวน 0 รูป / ดู 428 ครั้ง )
รวมภาพบรรพชาสามเณร & บวชเนกขัมมะจาริณี ฤดูร้อน ปี ๒๕๕๘
วัดสุวรรณประสิทธิ์
( จำนวน 184 รูป / ดู 8454 ครั้ง )
สงกรานต์-ก่อเจดีย์ทราย 14 เม.ย.2558-11
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 353 ครั้ง )
สงกรานต์-ก่อเจดีย์ทราย 14 เม.ย.2558-10
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 351 ครั้ง )
สงกรานต์-ก่อเจดีย์ทราย 14 เม.ย.2558-9
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 395 ครั้ง )
สงกรานต์-ก่อเจดีย์ทราย 14 เม.ย.2558-8
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 357 ครั้ง )
สงกรานต์-ก่อเจดีย์ทราย 14 เม.ย.2558-7
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 369 ครั้ง )
สงกรานต์-ก่อเจดีย์ทราย 14 เม.ย.2558-6
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 344 ครั้ง )
สงกรานต์-ก่อเจดีย์ทราย 14 เม.ย.2558-5
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 343 ครั้ง )
สงกรานต์-ก่อเจดีย์ทราย 14 เม.ย.2558-4
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 332 ครั้ง )
สงกรานต์-ก่อเจดีย์ทราย 14 เม.ย.2558-3
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 330 ครั้ง )
สงกรานต์-ก่อเจดีย์ทราย 14 เม.ย.2558-2
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 353 ครั้ง )
สงกรานต์-ก่อเจดีย์ทราย 14 เม.ย.2558-1
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 321 ครั้ง )
ประมวลภาพงานประจำปีวัดสว่างอารมณ์ อ.บางเลน จ.นครปฐม
วัดสว่างอารมณ์(วัดคลองแขก)
( จำนวน 27 รูป / ดู 3532 ครั้ง )
ประมวลภาพงานวันมาฆบูชา 2558
วัดไทร
( จำนวน 9 รูป / ดู 745 ครั้ง )
ความคืบหน้างานก่อสร้างวิหารหลวงปู่พวง
วัดน้ำพุสามัคคี
( จำนวน 7 รูป / ดู 1201 ครั้ง )
รวมภาพกิจกรรมการอบรมพระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่ ๔๓ ภาควิชาการ ๒ เดือน ณ วัดสุวรรณประสิทธิ์ ๑ มค.-๑ มีค.๕
วัดสุวรรณประสิทธิ์
( จำนวน 114 รูป / ดู 7901 ครั้ง )
รวมภาพกิจกรรมการอบรมพระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่ ๔๓ ภาคปฏิบัติหนึ่งเดือน ณ วัดป่าหาดนางแก้ว ฯ ๗ - ๓๐ ธค.๕
วัดป่าหาดนางแก้ว
( จำนวน 60 รูป / ดู 4968 ครั้ง )
รวมภาพกิจกรรมการอบรมพระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่ ๔๓ ภาคปฏิบัติ ๑ เดือน ณ วัดป่าหาดนางแก้ว ฯ ๗-๓๐ ธค.๕๗
วัดสุวรรณประสิทธิ์
( จำนวน 58 รูป / ดู 4325 ครั้ง )
รวมภาพกิจกรรมนักเรียนโรงเรียนกบินทร์วิทยา กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
วัดป่าหาดนางแก้ว
( จำนวน 56 รูป / ดู 6546 ครั้ง )
พระศรีญาณวงศ์
วัดศรีชมภูองค์ตื้อ
( จำนวน 21 รูป / ดู 2898 ครั้ง )
รายนามผู้บริจาคทำบุญปฏิบัติธรรม วัดศรีดอนกลาง (เพิ่มเติม)
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 388 ครั้ง )
รายนามผู้บริจาคทำบุญปฏิบัติธรรม วัดศรีดอนกลาง
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 442 ครั้ง )
ปฏิบัติธรรมทำบุญรำลึกแด่บูรพาจารย์ วัดศรีดอนกลาง 17-19 มกราคม 2558-36
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 368 ครั้ง )
ปฏิบัติธรรมทำบุญรำลึกแด่บูรพาจารย์ วัดศรีดอนกลาง 17-19 มกราคม 2558-35
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 385 ครั้ง )
ปฏิบัติธรรมทำบุญรำลึกแด่บูรพาจารย์ วัดศรีดอนกลาง 17-19 มกราคม 2558-34
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 367 ครั้ง )
ปฏิบัติธรรมทำบุญรำลึกแด่บูรพาจารย์ วัดศรีดอนกลาง 17-19 มกราคม 2558-33
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 353 ครั้ง )
ปฏิบัติธรรมทำบุญรำลึกแด่บูรพาจารย์ วัดศรีดอนกลาง 17-19 มกราคม 2558-32
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 358 ครั้ง )
ปฏิบัติธรรมทำบุญรำลึกแด่บูรพาจารย์ วัดศรีดอนกลาง 17-19 มกราคม 2558-31
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 360 ครั้ง )
ปฏิบัติธรรมทำบุญรำลึกแด่บูรพาจารย์ วัดศรีดอนกลาง 17-19 มกราคม 2558-30
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 345 ครั้ง )
ปฏิบัติธรรมทำบุญรำลึกแด่บูรพาจารย์ วัดศรีดอนกลาง 17-19 มกราคม 2558-29
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 350 ครั้ง )
ปฏิบัติธรรมทำบุญรำลึกแด่บูรพาจารย์ วัดศรีดอนกลาง 17-19 มกราคม 2558-28
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 373 ครั้ง )
ปฏิบัติธรรมทำบุญรำลึกแด่บูรพาจารย์ วัดศรีดอนกลาง 17-19 มกราคม 2558-27
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 352 ครั้ง )
ปฏิบัติธรรมทำบุญรำลึกแด่บูรพาจารย์ วัดศรีดอนกลาง 17-19 มกราคม 2558-26
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 361 ครั้ง )
ปฏิบัติธรรมทำบุญรำลึกแด่บูรพาจารย์ วัดศรีดอนกลาง 17-19 มกราคม 2558-25
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 365 ครั้ง )
ปฏิบัติธรรมทำบุญรำลึกแด่บูรพาจารย์ วัดศรีดอนกลาง 17-19 มกราคม 2558-24
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 351 ครั้ง )
ปฏิบัติธรรมทำบุญรำลึกแด่บูรพาจารย์ วัดศรีดอนกลาง 17-19 มกราคม 2558-23
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 369 ครั้ง )
ปฏิบัติธรรมทำบุญรำลึกแด่บูรพาจารย์ วัดศรีดอนกลาง 17-19 มกราคม 2558-22
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 354 ครั้ง )
ปฏิบัติธรรมทำบุญรำลึกแด่บูรพาจารย์ วัดศรีดอนกลาง 17-19 มกราคม 2558-21
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 374 ครั้ง )
ปฏิบัติธรรมทำบุญรำลึกแด่บูรพาจารย์ วัดศรีดอนกลาง 17-19 มกราคม 2558-20
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 330 ครั้ง )
ปฏิบัติธรรมทำบุญรำลึกแด่บูรพาจารย์ วัดศรีดอนกลาง 17-19 มกราคม 2558-19
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 335 ครั้ง )
ปฏิบัติธรรมทำบุญรำลึกแด่บูรพาจารย์ วัดศรีดอนกลาง 17-19 มกราคม 2558-18
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 331 ครั้ง )
ปฏิบัติธรรมทำบุญรำลึกแด่บูรพาจารย์ วัดศรีดอนกลาง 17-19 มกราคม 2558-17
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 353 ครั้ง )
ปฏิบัติธรรมทำบุญรำลึกแด่บูรพาจารย์ วัดศรีดอนกลาง 17-19 มกราคม 2558-16
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 376 ครั้ง )
ปฏิบัติธรรมทำบุญรำลึกแด่บูรพาจารย์ วัดศรีดอนกลาง 17-19 มกราคม 2558-15
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 375 ครั้ง )
ปฏิบัติธรรมทำบุญรำลึกแด่บูรพาจารย์ วัดศรีดอนกลาง 17-19 มกราคม 2558-14
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 322 ครั้ง )
ปฏิบัติธรรมทำบุญรำลึกแด่บูรพาจารย์ วัดศรีดอนกลาง 17-19 มกราคม 2558-13
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 331 ครั้ง )
ปฏิบัติธรรมทำบุญรำลึกแด่บูรพาจารย์ วัดศรีดอนกลาง 17-19 มกราคม 2558-12
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 377 ครั้ง )
ปฏิบัติธรรมทำบุญรำลึกแด่บูรพาจารย์ วัดศรีดอนกลาง 17-19 มกราคม 2558-11
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 328 ครั้ง )
ปฏิบัติธรรมทำบุญรำลึกแด่บูรพาจารย์ วัดศรีดอนกลาง 17-19 มกราคม 2558-10
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 364 ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 10/30 Next »

 

 

 

 หน้าหลัก| ข่าวประชาสัมพันธ์| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap

copyright @www.webwat.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@webwat.in.th
>>