หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์วัด
คู่มือการใช้งาน
ข่าวพระพุทธศาสนา
กิจกรรมวัด

ภาคกลาง 5,869
ภาคเหนือ 8,472
ภาคตะวันออก 2,157
ภาคอิสาน 17,036
ภาคใต้ 2,319
สำนักพุทธฯส่วนกลาง

สำนักพุทธฯจังหวัด

รวมเว็บพระพุทธ


รับทำเว็บ

 

 

กิจกรรมก่อสร้างกำแพงวัด 64
วัดกลางเชียงยืน
( จำนวน 5 รูป / ดู 0 ครั้ง )
กิจกรรมบุญกฐินวัดกลางเชียงยืน 64
วัดกลางเชียงยืน
( จำนวน 10 รูป / ดู 0 ครั้ง )
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 62
วัดกลางเชียงยืน
( จำนวน 5 รูป / ดู 0 ครั้ง )
กิจกรรมวันมาฆบูชา 65
วัดกลางเชียงยืน
( จำนวน 5 รูป / ดู 0 ครั้ง )
ครั้งที่ ๒ ในวันจันทร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
วัดนาคาราม
( จำนวน 8 รูป / ดู 58 ครั้ง )
ครั้งที่ ๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
วัดนาคาราม
( จำนวน 18 รูป / ดู 167 ครั้ง )
งานวันสัปปายะพุทธนวัตกรรม มจร.หนองคาย ให้หนึ่งได้ร้อย
วัดศรีชมภูองค์ตื้อ
( จำนวน 5 รูป / ดู 124 ครั้ง )
ถวายพระพุทธรูป วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2564
วัดป่าหาดนางแก้ว
( จำนวน 5 รูป / ดู 154 ครั้ง )
งานปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิต มจร.วิทยาเขตหนองคาย ปี ๒๕๖๔
วัดศรีชมภูองค์ตื้อ
( จำนวน 1 รูป / ดู 146 ครั้ง )
พิธีซ้อมรับปริญญา ณ มจร.วข.หนองคาย ประจำปี ๒๕๖๔
วัดศรีชมภูองค์ตื้อ
( จำนวน 3 รูป / ดู 170 ครั้ง )
การตรวจธรรมสนามหลวงนักธรรมชั้นตรี คณะสงฆ์ภาค ๘ ปี ๒๕๖๔
วัดศรีชมภูองค์ตื้อ
( จำนวน 3 รูป / ดู 153 ครั้ง )
นิติศาสตรบัณฑิตรุ่น 1 มจร.ขอนแก่น
วัดศรีชมภูองค์ตื้อ
( จำนวน 1 รูป / ดู 169 ครั้ง )
งานบุญมหากฐินสามัคคี วัดศรีนวล ประจำปี 2564
วัดศรีนวล
( จำนวน 14 รูป / ดู 400 ครั้ง )

วัดสุขสวาทอารมณ์
( จำนวน 0 รูป / ดู 4 ครั้ง )
ขอแสดงความยินดีผู้สอบซ่อมได้เปรียญธรรม ๔ ประโยค
วัดศรีชมภูองค์ตื้อ
( จำนวน 1 รูป / ดู 165 ครั้ง )

วัดศิริขัณฑ์
( จำนวน 0 รูป / ดู 1 ครั้ง )

วัดศิริขัณฑ์
( จำนวน 0 รูป / ดู 0 ครั้ง )

วัดศิริขัณฑ์
( จำนวน 0 รูป / ดู 1 ครั้ง )
งานบุญกฐินสามัคคี มจร.วข.หนองคาย ปี 2564
วัดศรีชมภูองค์ตื้อ
( จำนวน 3 รูป / ดู 163 ครั้ง )
งานพิธีพุทธภิเษกวัดลาดน้ำเค็ม (อาจารย์ เก๋) อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
วัดลาดน้ำเค็ม
( จำนวน 1 รูป / ดู 6 ครั้ง )
พุทธภิเษก(เสริมความเป็นสิริมงคล)
วัดลาดน้ำเค็ม
( จำนวน 1 รูป / ดู 7 ครั้ง )
งานพิธีพุทธาภิเษกวัดลาดน้ำเค็ม จ.ฉะเชิงเทรา
วัดลาดน้ำเค็ม
( จำนวน 2 รูป / ดู 10 ครั้ง )
กิจกรรม อสว.
วัดหนองบัวศาลา
( จำนวน 0 รูป / ดู 27 ครั้ง )
กลุ่มพระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด (อสว.) ตำบลหนองบัวศาลา
วัดหนองบัวศาลา
( จำนวน 1 รูป / ดู 39 ครั้ง )
งานบุญกฐินสามัคคีวัดศรีชมภูองค์ตื้อ ปี ๒๕๖๔
วัดศรีชมภูองค์ตื้อ
( จำนวน 3 รูป / ดู 167 ครั้ง )
ร่วมปันน้ำใจคนไทยไม่ทอดทิ้งกัน มอบเครื่องอุปโภคบริโภคน้ำดื่มให้แก่พี่น้อง ญาติโยมชาวบ้านโนนขอนทอย
วัดศรีนวล
( จำนวน 11 รูป / ดู 395 ครั้ง )
น้ำใจช่วยภัยน้ำท่วม อำเภอชนบท และอำเภอแวงใหญ่
วัดศรีนวล
( จำนวน 19 รูป / ดู 397 ครั้ง )
น้ำใจช่วยภัยโควิด บ้านหนองหอย
วัดศรีนวล
( จำนวน 7 รูป / ดู 160 ครั้ง )
งานวันบุพการีรำลึก ปี 64
วัดศรีนวล
( จำนวน 5 รูป / ดู 167 ครั้ง )
ผ้าป่าสามัคคีสมทบกองทุนสถานีวิทยุฯ
วัดบ้านปลาคูณ
( จำนวน 0 รูป / ดู 125 ครั้ง )
ปฏิทินสอบซ่อมบาลีรอบ ๒ ปี ๒๕๖๔
วัดศรีชมภูองค์ตื้อ
( จำนวน 3 รูป / ดู 164 ครั้ง )
หมู่บ้านรักษาศีล 5
วัดห้วยตะแกละ ( เขาหมู )
( จำนวน 39 รูป / ดู 377 ครั้ง )
โครงการอำเภอยิ้ม
วัดห้วยตะแกละ ( เขาหมู )
( จำนวน 38 รูป / ดู 392 ครั้ง )
"ปันน้ำใจคลายทุกข์โควิด19"โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าแลง
วัดห้วยตะแกละ ( เขาหมู )
( จำนวน 7 รูป / ดู 99 ครั้ง )
มอบเครื่องอุปโภค ให้กับเทศบาลตำบลท่าแลง
วัดห้วยตะแกละ ( เขาหมู )
( จำนวน 5 รูป / ดู 115 ครั้ง )
ปันน้ำใจคลายทุกข์โควิด 19
วัดห้วยตะแกละ ( เขาหมู )
( จำนวน 25 รูป / ดู 325 ครั้ง )
พิธีถวายกุฏิสงฆ์
วัดห้วยตะแกละ ( เขาหมู )
( จำนวน 25 รูป / ดู 324 ครั้ง )
เทปูนรอบอุโบสถ
วัดห้วยตะแกละ ( เขาหมู )
( จำนวน 19 รูป / ดู 229 ครั้ง )
อุปสมบทหมู่
วัดห้วยตะแกละ ( เขาหมู )
( จำนวน 35 รูป / ดู 389 ครั้ง )
นาคกราบลาขอขมาพ่อแม่
วัดห้วยตะแกละ ( เขาหมู )
( จำนวน 12 รูป / ดู 207 ครั้ง )
เทศน์สอนนาค เจริญพระพุทธมนต์ฉลองไตร - นาค
วัดห้วยตะแกละ ( เขาหมู )
( จำนวน 13 รูป / ดู 205 ครั้ง )
รับนาคบวชหมู่ ครั้งที่ ๑
วัดห้วยตะแกละ ( เขาหมู )
( จำนวน 14 รูป / ดู 203 ครั้ง )
พิธีปักเขตพระราชทานวิสุงคามสีมา
วัดห้วยตะแกละ ( เขาหมู )
( จำนวน 8 รูป / ดู 70 ครั้ง )
พิธีตัดปอยผมนาคบวชหมู่งานปักเขตวิสุงคามสีมา
วัดห้วยตะแกละ ( เขาหมู )
( จำนวน 5 รูป / ดู 72 ครั้ง )
รับพระราชทานวิสุงคามสีมา
วัดห้วยตะแกละ ( เขาหมู )
( จำนวน 4 รูป / ดู 73 ครั้ง )
พิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหยุสมธัมม์
วัดใหญ่ชัยมงคล
( จำนวน 21 รูป / ดู 99 ครั้ง )
กิจกรรมบุญประทายข้าวเปลือก
วัดสุขสวาทอารมณ์
( จำนวน 0 รูป / ดู 10 ครั้ง )
กิจกรรมเข้าอบรมกรรมฐาน
วัดสุขสวาทอารมณ์
( จำนวน 5 รูป / ดู 10 ครั้ง )
น้อมถวายมุทิตาสักการะพระเทพโสภณ เจ้าคณะภาค ๘
วัดศรีชมภูองค์ตื้อ
( จำนวน 10 รูป / ดู 187 ครั้ง )
กิจกรรมประจำวันที่ 17 มิ.ย. 64 รายละเอียดกิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง 09 06 64
วัดวัดป่าดงใหญ่
( จำนวน 3 รูป / ดู 5 ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 2/30 Next »

 

 

 

 หน้าหลัก| ข่าวประชาสัมพันธ์| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap

copyright @www.webwat.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@webwat.in.th
>>