หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์วัด
คู่มือการใช้งาน
ข่าวพระพุทธศาสนา
กิจกรรมวัด

ภาคกลาง 5,869
ภาคเหนือ 8,472
ภาคตะวันออก 2,157
ภาคอิสาน 17,036
ภาคใต้ 2,319
สำนักพุทธฯส่วนกลาง

สำนักพุทธฯจังหวัด

รวมเว็บพระพุทธ


รับทำเว็บ

 

 

พิธีรับตราตั้งพระอุปัชฌาย์ พระปลัดไพรัช ปัญญาวุโธ เจ้าคณะตำบลนางบวช. ณ.วัดนางบวช อำเภอเดิมบางนางบว
วัดนางบวช
( จำนวน 0 รูป / ดู 811 ครั้ง )
พิธีรับตราตั้งพระอุปัชฌาย์ พระปลัดไพรัช ปัญญาวุโธ เจ้าคณะตำบลนางบวช. ณ.วัดนางบวช อำเภอเดิมบางนางบว
วัดนางบวช
( จำนวน 0 รูป / ดู 769 ครั้ง )
พิธีรับตราตั้งพระอุปัชฌาย์ พระปลัดไพรัช ปัญญาวุโธ เจ้าคณะตำบลนางบวช. ณ.วัดนางบวช อำเภอเดิมบางนางบว
วัดนางบวช
( จำนวน 0 รูป / ดู 692 ครั้ง )
พิธีรับตราตั้งพระอุปัชฌาย์ พระปลัดไพรัช ปัญญาวุโธ เจ้าคณะตำบลนางบวช. ณ.วัดนางบวช อำเภอเดิมบางนางบว
วัดนางบวช
( จำนวน 0 รูป / ดู 696 ครั้ง )
พิธีรับตราตั้งพระอุปัชฌาย์ พระปลัดไพรัช ปัญญาวุโธ เจ้าคณะตำบลนางบวช. ณ.วัดนางบวช อำเภอเดิมบางนางบว
วัดนางบวช
( จำนวน 0 รูป / ดู 586 ครั้ง )
วิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยาสัญจร-10
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 429 ครั้ง )
วิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยาสัญจร-9
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 447 ครั้ง )
วิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยาสัญจร-8
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 421 ครั้ง )
วิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยาสัญจร-7
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 419 ครั้ง )
วิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยาสัญจร-6
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 410 ครั้ง )
วิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยาสัญจร-5
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 425 ครั้ง )
วิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยาสัญจร-4
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 418 ครั้ง )
วิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยาสัญจร-3
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 424 ครั้ง )
วิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยาสัญจร-2
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 299 ครั้ง )
วิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยาสัญจร-1
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 362 ครั้ง )
ญาติธรรมจากวัดหนองแวง..นำโดย..พระสุวรรณ สุวณฺโณ2
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 291 ครั้ง )
ญาติธรรมจากวัดหนองแวง..นำโดย..พระสุวรรณ สุวณฺโณ1
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 267 ครั้ง )
ทำบุญตักบาตร..ข้าวประดับดิน-2558-14
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 283 ครั้ง )
ทำบุญตักบาตร..ข้าวประดับดิน-2558-13
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 281 ครั้ง )
ทำบุญตักบาตร..ข้าวประดับดิน-2558-12
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 290 ครั้ง )
ทำบุญตักบาตร..ข้าวประดับดิน-2558-11
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 265 ครั้ง )
ทำบุญตักบาตร..ข้าวประดับดิน-2558-10
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 261 ครั้ง )
ทำบุญตักบาตร..ข้าวประดับดิน-2558-9
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 247 ครั้ง )
ทำบุญตักบาตร..ข้าวประดับดิน-2558-8
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 255 ครั้ง )
ทำบุญตักบาตร..ข้าวประดับดิน-2558-7
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 237 ครั้ง )
ทำบุญตักบาตร..ข้าวประดับดิน-2558-6
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 249 ครั้ง )
ทำบุญตักบาตร..ข้าวประดับดิน-2558-5
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 281 ครั้ง )
ทำบุญตักบาตร..ข้าวประดับดิน-2558-4
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 267 ครั้ง )
ทำบุญตักบาตร..ข้าวประดับดิน-2558-3
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 263 ครั้ง )
ทำบุญตักบาตร..ข้าวประดับดิน-2558-2
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 264 ครั้ง )
ทำบุญตักบาตร..ข้าวประดับดิน-2558-1
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 225 ครั้ง )
ถวายภัตตหารเพล แก่พระวิปัสสนาจารย์ ณ วัดสุวรรณประสิทธิ์
วัดสุวรรณประสิทธิ์
( จำนวน 22 รูป / ดู 3209 ครั้ง )
กิจกรรมการถวายน้ำปานะหลังทำวัตรเย็นภาคปฏิบัติ ณ วัดป่าหาดนางแก้ว
วัดสุวรรณประสิทธิ์
( จำนวน 6 รูป / ดู 1193 ครั้ง )
กิจกรรมพระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่ ๔๔ ที่วัดป่าหาดนางแก้ว เริ่มงานวันที่ ๗ ธ.ค.ถึง ๓๐ ธ.ค. ๕๘
วัดป่าหาดนางแก้ว
( จำนวน 24 รูป / ดู 2796 ครั้ง )
พระอาจารย์พี่เลี้ยงพระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่๔๔
วัดสุวรรณประสิทธิ์
( จำนวน 32 รูป / ดู 3038 ครั้ง )
เดินธรรมยาตราพระวิปัสสนาจารย์ที่วัดป่าหาดแก้วนำคณะสงฆ์โดยพระอธิการเดชและพระอาจารย์กาล
วัดสุวรรณประสิทธิ์
( จำนวน 15 รูป / ดู 1397 ครั้ง )
งานทอดกฐินวัดไทร ประจำปี2558
วัดไทร
( จำนวน 15 รูป / ดู 2218 ครั้ง )
กิจกรรม จิตอาสา
วัดไทร
( จำนวน 14 รูป / ดู 2181 ครั้ง )
กิจกรรม แฟมิลี่เดย์ 2558
วัดไทร
( จำนวน 8 รูป / ดู 890 ครั้ง )
ทอดกฐินวัดสว่างอารมณ์ คลองแขก 8/11/58
วัดสว่างอารมณ์(วัดคลองแขก)
( จำนวน 30 รูป / ดู 3146 ครั้ง )
กิจกรรมช่วงเช้า ทำบุญตักบาตร
วัดถ้ำบาดาล
( จำนวน 0 รูป / ดู 838 ครั้ง )
เจ้าภาพ คุณสรวิศิษฎ์ สิทธเศรษฐ์ ถวายผ้ากฐิน
วัดถ้ำบาดาล
( จำนวน 0 รูป / ดู 661 ครั้ง )
กฐินสามัคคีปี2558
วัดถ้ำบาดาล
( จำนวน 0 รูป / ดู 710 ครั้ง )
อัตชีวประวัติหลวงปู่พระครูสังวรกัลยาณวัตร (สิม ญาณวโร)
วัดศรีชมภูองค์ตื้อ
( จำนวน 22 รูป / ดู 2880 ครั้ง )
รวมภาพถวายผ้ากฐินปี ๒๕๕๘
วัดป่าหาดนางแก้ว
( จำนวน 79 รูป / ดู 5392 ครั้ง )
รวมภาพกิจกรรมตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันเทโวโลหณะ และถวายผ้ากฐิน ปี ๒๕๕๘
วัดสุวรรณประสิทธิ์
( จำนวน 133 รูป / ดู 6521 ครั้ง )
รวมภาพกิจจกรรมมอบทุนการศึกษา ปี ๒๕๕๘
วัดป่าหาดนางแก้ว
( จำนวน 34 รูป / ดู 2924 ครั้ง )
รวมภาพกิจจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
วัดป่าหาดนางแก้ว
( จำนวน 37 รูป / ดู 3043 ครั้ง )
ประเพณีบุญเดือนสิบ
วัดป่านายอ
( จำนวน 16 รูป / ดู 1875 ครั้ง )
วันอุโบสถ-สังฆกรรมสามัคคีในตำบลแดงใหญ่ ณ วัดศรีดอนกลาง 29 ส.ค.2558
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 406 ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 8/30 Next »

 

 

 

 หน้าหลัก| ข่าวประชาสัมพันธ์| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap

copyright @www.webwat.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@webwat.in.th
>>