หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์วัด
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวพุทธศาสนา
กิจกรรมวัด

ภาคกลาง 5,868
ภาคเหนือ 8,470
ภาคตะวันออก 2,156
ภาคอิสาน 17,033
ภาคใต้ 2,319
สำนักพุทธฯส่วนกลาง

สำนักพุทธฯจังหวัด

รวมเว็บพระพุทธ


รับทำเว็บ

 

 

มูลนิธิหลวงปู่สรวงมอบเครื่องคอมพิวเตอร์
วัดไพรพัฒนา
( จำนวน 2 รูป / ดู 107 ครั้ง )
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดกฐินสามัคคี วัดน้ำพุสามัคคี 23 ตุลาคม 2559
วัดน้ำพุสามัคคี
( จำนวน 0 รูป / ดู 1974 ครั้ง )
งานเผยแผ่พระพุทธศาสนา
วัดวัดแดงธรรมชาติ
( จำนวน 9 รูป / ดู 116 ครั้ง )
มูลนิธิหลวงปู่สรวงมอบถุงยังชีพ ให้เเก่ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลไพรพัฒนา
วัดไพรพัฒนา
( จำนวน 8 รูป / ดู 118 ครั้ง )
พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐานยอดมณฑปปราสาทหลวงปู่สรวง
วัดไพรพัฒนา
( จำนวน 13 รูป / ดู 296 ครั้ง )
คนไทย - กัมพูชา นับหมื่น อัญเชิญสรีระสังขาร หลวงปู่สรวงสู่มณฑบปราสาท
วัดไพรพัฒนา
( จำนวน 28 รูป / ดู 431 ครั้ง )
โครงการสร้างวิหารคต วัดศรีชมภูองค์ตื้อ บ้านน้ำโมง ต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
วัดศรีชมภูองค์ตื้อ
( จำนวน 24 รูป / ดู 1051 ครั้ง )
กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารเเห้ง
วัดไพรพัฒนา
( จำนวน 3 รูป / ดู 125 ครั้ง )
พิธีขึ้นมณฑปปราสาทหลวงปู่สรวง โดยมีพระญาณวิเศษ เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ(ธ)
วัดไพรพัฒนา
( จำนวน 4 รูป / ดู 130 ครั้ง )
เตรียมรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จมาเป็นองค์ประธานบำเพ็ญพระกุศล
วัดไพรพัฒนา
( จำนวน 3 รูป / ดู 110 ครั้ง )
เตรียมรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จมาเป็นองค์ประธานบำเพ็ญพระกุศล
วัดไพรพัฒนา
( จำนวน 3 รูป / ดู 97 ครั้ง )
รวมรูปสามเณร
วัดศาลาไชย
( จำนวน 17 รูป / ดู 125 ครั้ง )
อนุโมทนาการรื้อถอนศาลาเพื่อสร้างใหม่
วัดราษฏร์นิยม
( จำนวน 0 รูป / ดู 128 ครั้ง )
พล.ร.ต. อุดม ศรีถวัลย์ ร.น. ผู้แทนสมุหราชองครักษ์ พร้อมเจ้าหน้าที่กองราชพิธีลงพื้นที่ตรวจติดตามความก
วัดไพรพัฒนา
( จำนวน 4 รูป / ดู 266 ครั้ง )
สถานีขนส่งเมืองใหม่ช่องสะงำ ส่งมอบโคพันธุ์
วัดไพรพัฒนา
( จำนวน 0 รูป / ดู 104 ครั้ง )
งานค่ายคุณธรรม ร.ร.บ้านทุ่งตาลเลียน 22-24 ส.ค.2559
วัด บุญนิมิต (วัดบ้านเหล่าตำแย)
( จำนวน 32 รูป / ดู 585 ครั้ง )
งานฉลองเลื่อนสมณศักดิ์
วัดโนนสง่า
( จำนวน 0 รูป / ดู 132 ครั้ง )
กิจกรรมภาคเย็น ๓-๔-๒๕๕๘
วัดโนนสง่า
( จำนวน 0 รูป / ดู 93 ครั้ง )
พิธีขอขมาลาบวชและปลงผมนาค
วัดโนนสง่า
( จำนวน 0 รูป / ดู 107 ครั้ง )
สาธยายมนต์ข้ามปี๒๕๕๗-๒๕๕๘
วัดโนนสง่า
( จำนวน 0 รูป / ดู 126 ครั้ง )
มอบห้องปฏิบิติงานพร้อมคอมพิวเตอร์
วัดไพรพัฒนา
( จำนวน 2 รูป / ดู 107 ครั้ง )
ธรรมะกางจ๋อง
วัดศาลาไชย
( จำนวน 49 รูป / ดู 222 ครั้ง )
มูลนิธิหลวงปู่สรวง วัดไพรพัฒนาได้มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา
วัดไพรพัฒนา
( จำนวน 8 รูป / ดู 189 ครั้ง )
ไถ่ชีวิตโค - กระบือ สวดมนต์สองแผ่นดิน วันแม่
วัดไพรพัฒนา
( จำนวน 30 รูป / ดู 367 ครั้ง )
โครงการอบรมเสริมความรู้ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานแด่พระนวกะในพรรษา วันที่ ๑-๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙
วัดสุวรรณประสิทธิ์
( จำนวน 164 รูป / ดู 4997 ครั้ง )
การอบรมศีลธรรมภายในพรรษาและขับเคลื่อนหมู่บ้านศีล5ระยะที่3 จังหวัดหนองคาย
วัดศรีชมภูองค์ตื้อ
( จำนวน 2 รูป / ดู 332 ครั้ง )
การจัดประชุมเตรียมงานพิธีเจริญพระพุทธมนต์คณะสงฆ์หมู่ใหญ่ เเละพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ
วัดไพรพัฒนา
( จำนวน 3 รูป / ดู 103 ครั้ง )
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา ทำบุญตักบาตรแก่พระภิกษุสงฆ์วัดหนองสร้อยติ่งทุกสัปดาห์สุดท้
วัดวัดหนองสร้อยติ่ง
( จำนวน 10 รูป / ดู 148 ครั้ง )
ศิษยานุศิษย์มากราบขอพรหลวงปู่สรวง
วัดไพรพัฒนา
( จำนวน 17 รูป / ดู 257 ครั้ง )
ารสนทนากลุ่มย่อยโครงการการวิจัยสภาวะการรับรู้วัฒนธรรมร่วมในพื้นที่ชายของประเทศไทย ลาวเเละกัมพูชา
วัดไพรพัฒนา
( จำนวน 7 รูป / ดู 120 ครั้ง )
การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้พร้อมติดตั้งระบบการศึกษาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ณ วัดไพรพัฒนา
วัดไพรพัฒนา
( จำนวน 1 รูป / ดู 314 ครั้ง )
น้อมถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร
วัดศรีชมภูองค์ตื้อ
( จำนวน 8 รูป / ดู 417 ครั้ง )
งานบุญวันอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา
วัดป่านายอ
( จำนวน 30 รูป / ดู 910 ครั้ง )
พระสงฆ์สามเณรรับบิณฑบาต เนื่องในวันเข้าพรรษา
วัดไพรพัฒนา
( จำนวน 9 รูป / ดู 132 ครั้ง )
อัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
วัดไพรพัฒนา
( จำนวน 12 รูป / ดู 299 ครั้ง )
พระสงฆ์สามเณรเเละพุทธศาสนิกชนเวียนเทียนรอบศาลาทม เนื่องในวันอาสาฬหบูชา
วัดไพรพัฒนา
( จำนวน 7 รูป / ดู 109 ครั้ง )
งานบุญวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา 19 ก.ค. 59 - 20 ก.ค.59
วัดวัดหนองสร้อยติ่ง
( จำนวน 25 รูป / ดู 287 ครั้ง )
ชาวพุทธแห่ทำบุญ – ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ขณะที่วัดตามแนวชายแดน รับเทียนพระราชทานจากพระ
วัดไพรพัฒนา
( จำนวน 41 รูป / ดู 712 ครั้ง )
หล่อเทียนพรรษาไทย - กัมพูชา มิติพระพุทธศาสนาสองแผ่นดิน
วัดไพรพัฒนา
( จำนวน 8 รูป / ดู 148 ครั้ง )
มูลนิธิหลวงปู่สรวง วัดไพรพัฒนามอบเครื่องคอมพิวเตอร์เเละเครื่องปริ้นเตอร์ให้เเก่ สำนักงานเจ้าคณะอำเภอ
วัดไพรพัฒนา
( จำนวน 1 รูป / ดู 107 ครั้ง )
พิธีคารวะพระมหาเถราจริยคุณบูชา อำเภอท่าบ่อ ประจำปี ๒๕๕๙
วัดศรีชมภูองค์ตื้อ
( จำนวน 1 รูป / ดู 314 ครั้ง )
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา ถวายเทียนพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์วัดหนองสร้อยติ่ง
วัดวัดหนองสร้อยติ่ง
( จำนวน 18 รูป / ดู 232 ครั้ง )
มอบชุดกีฬาให้เด็กนักเรียนโรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา
วัดวัดหนองสร้อยติ่ง
( จำนวน 0 รูป / ดู 132 ครั้ง )
ศิษยานุศิษย์หลวงปู่สรวงนำตะเกียงมาถวาย ณ วัดไพรพัฒนา
วัดไพรพัฒนา
( จำนวน 2 รูป / ดู 110 ครั้ง )
บริษัทวาฬน้ำเงินเเละหจก.สุนารินทร์ พร้อมคณะถวายเทียนพรรษา ๔๙ คู่ เเละถวายผ้าอาบน้ำฝน ณ วัดไพรพัฒนา
วัดไพรพัฒนา
( จำนวน 5 รูป / ดู 117 ครั้ง )
ศิษยานุศิษย์หลวงปู่สรวงมากราบขอพรหลวงปู่สรวง
วัดไพรพัฒนา
( จำนวน 5 รูป / ดู 148 ครั้ง )
งานจุมนุมจ่างซอสร้างธาตุ 12 ราศี
วัดสันฐาน
( จำนวน 12 รูป / ดู 75 ครั้ง )
พระเดชพระคุณพระเทพสิทธิญาณรังษี ทป.จภ.๑๒, จล.วัดโสธรวรารามวรวิหาร, เยี่ยมวัดศรีชมภูองค์ตื้อ
วัดศรีชมภูองค์ตื้อ
( จำนวน 14 รูป / ดู 1050 ครั้ง )
แจกทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา
วัดวัดหนองสร้อยติ่ง
( จำนวน 0 รูป / ดู 153 ครั้ง )
รวมภาพกิจกรรมบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานให้อดีตเจ้าอาวาสวัดสุวรรณประสิทธิ์ ฯ บุคคลผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว แล
วัดสุวรรณประสิทธิ์
( จำนวน 106 รูป / ดู 2622 ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 10/45 Next »

 

 

 

 หน้าหลัก| ข่าวประชาสัมพันธ์| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap

copyright @www.webwat.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@webwat.in.th
>>