หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์วัด
คู่มือการใช้งาน
ข่าวพระพุทธศาสนา
กิจกรรมวัด

ภาคกลาง 5,869
ภาคเหนือ 8,472
ภาคตะวันออก 2,157
ภาคอิสาน 17,036
ภาคใต้ 2,319
สำนักพุทธฯส่วนกลาง

สำนักพุทธฯจังหวัด

รวมเว็บพระพุทธ


รับทำเว็บ

 

 

พิธีรับตราตั้งพระอุปัชฌาย์ พระปลัดไพรัช ปัญญาวุโธ เจ้าคณะตำบลนางบวช. ณ.วัดนางบวช อำเภอเดิมบางนางบว
วัดนางบวช
( จำนวน 0 รูป / ดู 1137 ครั้ง )
พิธีรับตราตั้งพระอุปัชฌาย์ พระปลัดไพรัช ปัญญาวุโธ เจ้าคณะตำบลนางบวช. ณ.วัดนางบวช อำเภอเดิมบางนางบว
วัดนางบวช
( จำนวน 0 รูป / ดู 872 ครั้ง )
พิธีรับตราตั้งพระอุปัชฌาย์ พระปลัดไพรัช ปัญญาวุโธ เจ้าคณะตำบลนางบวช. ณ.วัดนางบวช อำเภอเดิมบางนางบว
วัดนางบวช
( จำนวน 0 รูป / ดู 870 ครั้ง )
พิธีรับตราตั้งพระอุปัชฌาย์ พระปลัดไพรัช ปัญญาวุโธ เจ้าคณะตำบลนางบวช. ณ.วัดนางบวช อำเภอเดิมบางนางบว
วัดนางบวช
( จำนวน 0 รูป / ดู 825 ครั้ง )
พิธีรับตราตั้งพระอุปัชฌาย์ พระปลัดไพรัช ปัญญาวุโธ เจ้าคณะตำบลนางบวช. ณ.วัดนางบวช อำเภอเดิมบางนางบว
วัดนางบวช
( จำนวน 0 รูป / ดู 751 ครั้ง )
พิธีรับตราตั้งพระอุปัชฌาย์ พระปลัดไพรัช ปัญญาวุโธ เจ้าคณะตำบลนางบวช. ณ.วัดนางบวช อำเภอเดิมบางนางบว
วัดนางบวช
( จำนวน 0 รูป / ดู 754 ครั้ง )
พิธีรับตราตั้งพระอุปัชฌาย์ พระปลัดไพรัช ปัญญาวุโธ เจ้าคณะตำบลนางบวช. ณ.วัดนางบวช อำเภอเดิมบางนางบว
วัดนางบวช
( จำนวน 0 รูป / ดู 643 ครั้ง )
วิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยาสัญจร-10
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 473 ครั้ง )
วิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยาสัญจร-9
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 494 ครั้ง )
วิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยาสัญจร-8
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 459 ครั้ง )
วิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยาสัญจร-7
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 463 ครั้ง )
วิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยาสัญจร-6
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 455 ครั้ง )
วิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยาสัญจร-5
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 467 ครั้ง )
วิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยาสัญจร-4
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 460 ครั้ง )
วิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยาสัญจร-3
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 466 ครั้ง )
วิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยาสัญจร-2
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 341 ครั้ง )
วิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยาสัญจร-1
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 404 ครั้ง )
ญาติธรรมจากวัดหนองแวง..นำโดย..พระสุวรรณ สุวณฺโณ2
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 331 ครั้ง )
ญาติธรรมจากวัดหนองแวง..นำโดย..พระสุวรรณ สุวณฺโณ1
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 312 ครั้ง )
ทำบุญตักบาตร..ข้าวประดับดิน-2558-14
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 328 ครั้ง )
ทำบุญตักบาตร..ข้าวประดับดิน-2558-13
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 322 ครั้ง )
ทำบุญตักบาตร..ข้าวประดับดิน-2558-12
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 331 ครั้ง )
ทำบุญตักบาตร..ข้าวประดับดิน-2558-11
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 304 ครั้ง )
ทำบุญตักบาตร..ข้าวประดับดิน-2558-10
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 299 ครั้ง )
ทำบุญตักบาตร..ข้าวประดับดิน-2558-9
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 285 ครั้ง )
ทำบุญตักบาตร..ข้าวประดับดิน-2558-8
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 296 ครั้ง )
ทำบุญตักบาตร..ข้าวประดับดิน-2558-7
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 277 ครั้ง )
ทำบุญตักบาตร..ข้าวประดับดิน-2558-6
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 287 ครั้ง )
ทำบุญตักบาตร..ข้าวประดับดิน-2558-5
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 316 ครั้ง )
ทำบุญตักบาตร..ข้าวประดับดิน-2558-4
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 305 ครั้ง )
ทำบุญตักบาตร..ข้าวประดับดิน-2558-3
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 302 ครั้ง )
ทำบุญตักบาตร..ข้าวประดับดิน-2558-2
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 305 ครั้ง )
ทำบุญตักบาตร..ข้าวประดับดิน-2558-1
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 260 ครั้ง )
ถวายภัตตหารเพล แก่พระวิปัสสนาจารย์ ณ วัดสุวรรณประสิทธิ์
วัดสุวรรณประสิทธิ์
( จำนวน 22 รูป / ดู 3484 ครั้ง )
กิจกรรมการถวายน้ำปานะหลังทำวัตรเย็นภาคปฏิบัติ ณ วัดป่าหาดนางแก้ว
วัดสุวรรณประสิทธิ์
( จำนวน 6 รูป / ดู 1257 ครั้ง )
กิจกรรมพระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่ ๔๔ ที่วัดป่าหาดนางแก้ว เริ่มงานวันที่ ๗ ธ.ค.ถึง ๓๐ ธ.ค. ๕๘
วัดป่าหาดนางแก้ว
( จำนวน 24 รูป / ดู 3137 ครั้ง )
พระอาจารย์พี่เลี้ยงพระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่๔๔
วัดสุวรรณประสิทธิ์
( จำนวน 32 รูป / ดู 3316 ครั้ง )
เดินธรรมยาตราพระวิปัสสนาจารย์ที่วัดป่าหาดแก้วนำคณะสงฆ์โดยพระอธิการเดชและพระอาจารย์กาล
วัดสุวรรณประสิทธิ์
( จำนวน 15 รูป / ดู 1551 ครั้ง )
งานทอดกฐินวัดไทร ประจำปี2558
วัดไทร
( จำนวน 15 รูป / ดู 2445 ครั้ง )
กิจกรรม จิตอาสา
วัดไทร
( จำนวน 14 รูป / ดู 2354 ครั้ง )
กิจกรรม แฟมิลี่เดย์ 2558
วัดไทร
( จำนวน 8 รูป / ดู 957 ครั้ง )
ทอดกฐินวัดสว่างอารมณ์ คลองแขก 8/11/58
วัดสว่างอารมณ์(วัดคลองแขก)
( จำนวน 30 รูป / ดู 3408 ครั้ง )
กิจกรรมช่วงเช้า ทำบุญตักบาตร
วัดถ้ำบาดาล
( จำนวน 0 รูป / ดู 838 ครั้ง )
เจ้าภาพ คุณสรวิศิษฎ์ สิทธเศรษฐ์ ถวายผ้ากฐิน
วัดถ้ำบาดาล
( จำนวน 0 รูป / ดู 661 ครั้ง )
กฐินสามัคคีปี2558
วัดถ้ำบาดาล
( จำนวน 0 รูป / ดู 710 ครั้ง )
อัตชีวประวัติหลวงปู่พระครูสังวรกัลยาณวัตร (สิม ญาณวโร)
วัดศรีชมภูองค์ตื้อ
( จำนวน 22 รูป / ดู 3092 ครั้ง )
รวมภาพถวายผ้ากฐินปี ๒๕๕๘
วัดป่าหาดนางแก้ว
( จำนวน 79 รูป / ดู 6093 ครั้ง )
รวมภาพกิจกรรมตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันเทโวโลหณะ และถวายผ้ากฐิน ปี ๒๕๕๘
วัดสุวรรณประสิทธิ์
( จำนวน 133 รูป / ดู 7101 ครั้ง )
รวมภาพกิจจกรรมมอบทุนการศึกษา ปี ๒๕๕๘
วัดป่าหาดนางแก้ว
( จำนวน 34 รูป / ดู 3295 ครั้ง )
รวมภาพกิจจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
วัดป่าหาดนางแก้ว
( จำนวน 37 รูป / ดู 3432 ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 9/30 Next »

 

 

 

 หน้าหลัก| ข่าวประชาสัมพันธ์| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap

copyright @www.webwat.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@webwat.in.th
>>