หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์วัด
คู่มือการใช้งาน
ข่าวพระพุทธศาสนา
กิจกรรมวัด

ภาคกลาง 5,869
ภาคเหนือ 8,472
ภาคตะวันออก 2,157
ภาคอิสาน 17,036
ภาคใต้ 2,319
สำนักพุทธฯส่วนกลาง

สำนักพุทธฯจังหวัด

รวมเว็บพระพุทธ


รับทำเว็บ

 

 

นิกาย :
ภาค :
จังหวัด :
คำค้น :
ลำดับ ชื่อวัด นิกาย ภาค จังหวัด
1 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
2 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
3 วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม ธรรมยุต 1 กรุงเทพมหานคร
4 วัดพรหมคุณาราม มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
5 วัดราชบุรณะ มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
6 วัดทิพย์วารีวิหาร จีนนิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
7 วัดสุทัศนเทพวราราม มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
8 วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ธรรมยุต 1 กรุงเทพมหานคร
9 วัดเทพธิดาราม มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
10 วัดบุรณศิริมาตยาราม ธรรมยุต 1 กรุงเทพมหานคร
11 วัดมหรรณพาราม มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
12 วัดราชนัดดาราม มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
13 วัดบวรนิเวศวิหาร ธรรมยุต 1 กรุงเทพมหานคร
14 วัดชนะสงคราม มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
15 วัดใหม่อมตรส มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
16 วัดเอี่ยมวรนุช มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
17 วัดปรินายก มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
18 วัดตรีทศเทพ ธรรมยุต 1 กรุงเทพมหานคร
19 วัดอินทรวิหาร มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
20 วัดมกุฎกษัตริยาราม ธรรมยุต 1 กรุงเทพมหานคร
21 วัดสังเวชวิศยาราม มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
22 วัดสามพระยาวรวิหาร มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
23 วัดนรนาถสุนทริการาม ธรรมยุต 1 กรุงเทพมหานคร
24 วัดโบสถ์ มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
25 วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
26 วัดเทวราชกุญชร มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
27 วัดประสาทบุญญาวาส มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
28 วัดราชาธิวาสวิหาร ธรรมยุต 1 กรุงเทพมหานคร
29 วัดราชผาติการาม ธรรมยุต 1 กรุงเทพมหานคร
30 วัดสุคันธาราม มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
31 วัดสมณานัมบริหาร อนัมนิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
32 วัดแก้วฟ้าจุฬามณี มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
33 วัดธรรมาภิรตาราม มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
34 วัดใหม่ทองเสน มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
35 วัดสวัสดิ์วารีสีมาราม มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
36 วัดจันทรสโมสร มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
37 วัดจอมสุดาราม มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
38 วัดน้อยนพคุณ มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
39 วัดประชาระบือธรรม มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
40 วัดอัมพวัน มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
41 วัดกระทุ่มราย มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
42 วัดหนองจอก มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
43 วัดสีชมพู มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
44 วัดใหม่เจริญราษฎร์ มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
45 วัดแสนเกษม มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
46 วัดนารีราษฎร์ประดิษฐ์ มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
47 วัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษม มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
48 วัดสามง่าม มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
49 วัดลำพะอง มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
50 วัดอู่ตะเภา มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
51 วัดเจียระดับ ธรรมยุต 1 กรุงเทพมหานคร
52 วัดลำผักชี ธรรมยุต 1 กรุงเทพมหานคร
53 วัดลำต้อยติ่ง มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
54 วัดลำวังคาสุทธาวาส มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
55 วัดใหม่กระทุ่มล้ม มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
56 วัดราษฎร์บำรุง มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
57 วัดมหาพฤฒาราม มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
58 วัดแก้วแจ่มฟ้า มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
59 วัดสวนพลู มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
60 วัดหัวลำโพง พระอารามหลวง มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
61 วัดบางบัว มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
62 วัดไตรรัตนาราม มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
63 วัดพระศรีมหาธาตุ ธรรมยุต 1 กรุงเทพมหานคร
64 วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
65 วัดจันทวงศาราม(กลาง) มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
66 วัดพระไกรสีห์ มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
67 วัดเทพลีลา มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
68 วัดศรีบุญเรือง มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
69 วัดชำนิหัตถการ มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
70 วัดสระบัว มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
71 วัดชัยมงคล มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
72 วัดบรมนิวาส ธรรมยุต 1 กรุงเทพมหานคร
73 วัดดวงแข ธรรมยุต 1 กรุงเทพมหานคร
74 วัดปทุมวนาราม ธรรมยุต 1 กรุงเทพมหานคร
75 วัดพลับพลาชัย มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
76 วัดคณิกาผล มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
77 วัดมังกรกมลาวาส จีนนิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
78 วัดดิสานุการาม มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
79 วัดเทวีวรญาติ มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
80 วัดเทพศิรินทราวาส ธรรมยุต 1 กรุงเทพมหานคร
81 วัดสิตาราม มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
82 วัดพระพิเรนทร์ มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
83 วัดสระเกศ มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
84 วัดสุนทรธรรมทาน มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
85 วัดโสมนัสวิหาร ธรรมยุต 1 กรุงเทพมหานคร
86 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
87 วัดวชิรธรรมสาธิต มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
88 วัดบุญรอดธรรมาราม มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
89 วัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหาร ธรรมยุต 1 กรุงเทพมหานคร
90 วัดวอชิงตันพุทธวนาราม ธรรมยุต 1 กรุงเทพมหานคร
91 วัดบำเพ็ญเหนือ มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
92 วัดแสนสุข มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
93 วัดบางเพ็งใต้ มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
94 วัดลำนกแขวก มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
95 วัดทองสัมฤทธิ์ มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
96 วัดศรีกุเรชา มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
97 วัดปลูกศรัทธา มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
98 วัดลาดกระบัง มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
99 วัดสังฆราชา มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
100 วัดลานบุญ มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
101 วัดปากบึง มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
102 วัดบำรุงรื่น มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
103 วัดบึงบัว มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
104 วัดอุทัยธรรมาราม มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
105 วัดทิพพาวาส ธรรมยุต 1 กรุงเทพมหานคร
106 วัดสุทธาโภชน์ มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
107 วัดพลมานีย์ มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
108 วัดราชโกษา มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
109 วัดขุมทอง มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
110 วัดช่องนนทรี มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
111 วัดช่องลม มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
112 วัดคลองใหม่ มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
113 วัดโพธิ์แมนคุณาราม จีนนิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
114 วัดดอกไม้ มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
115 วัดด่าน มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
116 วัดปริวาศ มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
117 วัดทองบน มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
118 วัดบพิตรพิมุข มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
119 วัดจักรวรรดิราชาวาส มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
120 วัดโลกานุเคราะห์ อนัมนิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
121 วัดชัยภูมิการาม อนัมนิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
122 วัดปทุมคงคา มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
123 วัดชัยชนะสงคราม มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
124 วัดสัมพันธวงศ์ ธรรมยุต 1 กรุงเทพมหานคร
125 วัดกันมาตุยาราม ธรรมยุต 1 กรุงเทพมหานคร
126 วัดบำเพ็ญจีนพรต จีนนิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
127 วัดกุศลสมาคร อนัมนิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
128 วัดมงคลสมาคม อนัมนิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
129 วัดไตรมิตรวิทยาราม มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
130 วัดอุภัยราชบำรุง อนัมนิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
131 วัดไผ่ตัน มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
132 วัดกัลยาณมิตร มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
133 วัดประยุรวงศาวาส มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
134 วัดบุปผาราม ธรรมยุต 1 กรุงเทพมหานคร
135 วัดใหญ่ศรีสุพรรณ มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
136 วัดประดิษฐาราม มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
137 วัดบางไส้ไก่ มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
138 วัดหิรัญรูจีวรวิหาร มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
139 วัดราชคฤห์ มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
140 วัดอินทาราม มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
141 วัดจันทาราม มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
142 วัดเวฬุราชิณ มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
143 วัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
144 วัดราชวรินทร์ มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
145 วัดดาวคนอง มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
146 วัดบุคคโล มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
147 วัดบางน้ำชน มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
148 วัดกระจับพินิจ มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
149 วัดสันติธรรมาราม มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
150 วัดสุทธาวาส มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
151 วัดกลางดาวคนอง ธรรมยุต 1 กรุงเทพมหานคร
152 วัดบางสะแกนอก มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
153 วัดวรามาตยภัณฑสาราราม มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
154 วัดบางสะแกใน มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
155 วัดใหม่ยายนุ้ย มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
156 วัดกันตทาราราม มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
157 วัดอรุณราชวราราม มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
158 วัดโมลีโลกยาราม มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
159 วัดหงส์รัตนาราม มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
160 วัดราชสิทธาราม มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
161 วัดนาคกลาง มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
162 วัดใหม่พิเรนทร์ มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
163 วัดเครือวัลย์ ธรรมยุต 1 กรุงเทพมหานคร
164 วัดเจ้ามูล มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
165 วัดสังข์กระจาย มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
166 วัดประดู่ในทรงธรรม มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
167 วัดดีดวด มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
168 วัดประดู่ฉิมพลี มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
169 วัดท่าพระ มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
170 วัดอุทัยธาราม มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
171 วัดใหม่ช่องลม มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
172 วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
173 วัดพิชยญาติการาม มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
174 วัดพิศาลบุตร (วัดพระแก้ว) Wat Pisalabutara (Buddhist Meditation Center of Arizona) มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
175 วัดทองธรรมชาติ มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
176 วัดทองนพคุณ มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
177 วัดเศวตฉัตร มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
178 วัดสุทธาราม มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
179 วัดสุวรรณ มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
180 วัดทองเพลง มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
181 วัดรัชฎาธิษฐาน มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
182 วัดกาญจนสิงหาสน์ มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
183 วัดตลิ่งชัน มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
184 วัดช่างเหล็ก มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
185 วัดเรไร มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
186 วัดปากน้ำฝั่งเหนือ มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
187 วัดชัยพฤกษมาลา มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
188 วัดน้อยใน มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
189 วัดไก่เตี้ย มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
190 วัดนครป่าหมาก มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
191 วัดสมรโกฎิ มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
192 วัดทอง มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
193 วัดกระจัง มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
194 วัดมณฑป มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
195 วัดพุทธจักรมงคลชยาราม มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
196 วัดเทพพล มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
197 วัดประสาท มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
198 วัดสะพาน มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
199 วัดแก้ว มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
200 วัดเพลง มหานิกาย 1 กรุงเทพมหานคร
กำลังแสดงหน้าที่ 1/180 Next »

 

 

 

 หน้าหลัก| ข่าวประชาสัมพันธ์| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap

copyright @www.webwat.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@webwat.in.th