หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์วัด
คู่มือการใช้งาน
ข่าวพระพุทธศาสนา
กิจกรรมวัด

ภาคกลาง 5,869
ภาคเหนือ 8,472
ภาคตะวันออก 2,157
ภาคอิสาน 17,036
ภาคใต้ 2,319
สำนักพุทธฯส่วนกลาง

สำนักพุทธฯจังหวัด

รวมเว็บพระพุทธ


รับทำเว็บ

 

 

วันบุรพาจารย์ มจร.วิทยาเขตหนองคาย ปี ๒๕๖๕
วัดศรีชมภูองค์ตื้อ
( จำนวน 2 รูป / ดู 6 ครั้ง )
กิจกรรมรับตรงจการประเมินวัดประชารัฐร้างสุขระดับตำบลวังพิกุลอำแภอว้งทอง จังหวัดพิษณุโลก
วัดคลองเมือง
( จำนวน 7 รูป / ดู 15 ครั้ง )
พิธีเททองหล่อพระอุปคุต-พุทธาภิเษกหลวงพ่อดำ ปี 2563
วัดวัดพระธาตุราษฎร์บำรุง(หลวงพ่อดำ)
( จำนวน 0 รูป / ดู 18 ครั้ง )
กิจกรรมวันแม่
วัดคลองเมือง
( จำนวน 9 รูป / ดู 16 ครั้ง )
อบรมนักธรรมชั้นตรี โท เอก 65
วัดวัดกลางเชียงยืน
( จำนวน 0 รูป / ดู 14 ครั้ง )
ปรับปรุงห้องครัวใช้งบประมาน 35000 บาท
วัดคลองเมือง
( จำนวน 6 รูป / ดู 58 ครั้ง )
บริจาคน้ำดื่มให้โรงเรียนวิชิตสงคราม
วัดนาคาราม
( จำนวน 9 รูป / ดู 23 ครั้ง )
โครงการหิ้วปิ่นโตเข้าวัด
วัดนาคาราม
( จำนวน 45 รูป / ดู 86 ครั้ง )
ประชุมคลับเคลื่อนวัดประชารัฐ
วัดคลองเมือง
( จำนวน 4 รูป / ดู 120 ครั้ง )
งานอวมงคล นางผิว ขาวอุทัย
วัดคลองเมือง
( จำนวน 6 รูป / ดู 30 ครั้ง )
ประชุมตณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวิชิตสงคราม
วัดนาคาราม
( จำนวน 21 รูป / ดู 71 ครั้ง )
ห้องครัวสะอาด
วัดคลองเมือง
( จำนวน 11 รูป / ดู 60 ครั้ง )
วิชาธรรมศึกษาชั้นมัธยม
วัดคลองเมือง
( จำนวน 4 รูป / ดู 40 ครั้ง )
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
วัดคลองเมือง
( จำนวน 10 รูป / ดู 63 ครั้ง )
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันพระราชสมภพรัชกาลที่10
วัดคลองเมือง
( จำนวน 4 รูป / ดู 52 ครั้ง )
พิธีเปิดปฐมนิเทศประกาศนียบัตรพุทธเกษตรรุ่น ๓ มจร.วิทยาเขตหนองคาย
วัดศรีชมภูองค์ตื้อ
( จำนวน 3 รูป / ดู 77 ครั้ง )
งานอวมงคล
วัดคลองเมือง
( จำนวน 9 รูป / ดู 77 ครั้ง )
กิจกรรมวันพระ
วัดวัดกลางเชียงยืน
( จำนวน 0 รูป / ดู 38 ครั้ง )
คณะจิตอาสาตำบลวังพิกุลมาทำความสะอาดศูนย์พักคอยเกี่ยวกับโควิค19
วัดคลองเมือง
( จำนวน 6 รูป / ดู 41 ครั้ง )
บิ๊กคลึนนิ่งศาลาธรรมสังเวชวัดคลองเมือง
วัดคลองเมือง
( จำนวน 4 รูป / ดู 52 ครั้ง )
กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา วันอาสาฬหบูชา เข้าพรรษาประจำปี2565
วัดวัดกลางเชียงยืน
( จำนวน 10 รูป / ดู 34 ครั้ง )
กิจกรรมสงเคราะห์ มอบสิ่งของในชุมชน
วัดวัดกลางเชียงยืน
( จำนวน 10 รูป / ดู 37 ครั้ง )
คณะสงฆ์จังหวัดภูเก็ตทำสามีจิกรรม
วัดนาคาราม
( จำนวน 55 รูป / ดู 191 ครั้ง )
กิจกรรมจุดเทียนพรรษา
วัดนาคาราม
( จำนวน 60 รูป / ดู 205 ครั้ง )
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ถวายเทียนพรรษา
วัดนาคาราม
( จำนวน 25 รูป / ดู 123 ครั้ง )
กิจกรรมวันเข้าพรรษา
วัดคลองเมือง
( จำนวน 10 รูป / ดู 49 ครั้ง )
กิจกรรมติดธงวัดคลงเมืองประขารัฐ สร้างสุข
วัดคลองเมือง
( จำนวน 6 รูป / ดู 46 ครั้ง )
โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕
วัดนาคาราม
( จำนวน 123 รูป / ดู 378 ครั้ง )
อุปสมบทวัดคลองเมือง พระครูอตฺตสารี
วัดคลองเมือง
( จำนวน 5 รูป / ดู 51 ครั้ง )
อุปสมบทวัดคลองเมือง พระครูอรรถํรรมาภรณ์ อปขา
วัดคลองเมือง
( จำนวน 4 รูป / ดู 64 ครั้ง )
มูลนิธิพิทักษ์เด็กภูเก็จ บ้านเด็กฮอลแลนด์
วัดนาคาราม
( จำนวน 13 รูป / ดู 110 ครั้ง )
ทำความสะอาดและจัดเก็บห้องคลังวัสดุสงฆ์
วัดคลองเมือง
( จำนวน 11 รูป / ดู 127 ครั้ง )
ชีดวัคชืน โควิค 19
วัดคลองเมือง
( จำนวน 5 รูป / ดู 63 ครั้ง )
สรงน้ำพระ ปี 2565
วัดจำปาหนองบัว
( จำนวน 36 รูป / ดู 55 ครั้ง )
คิงเพาเวอร์ภูเก็ต ถวายเทียนพรรษา
วัดนาคาราม
( จำนวน 32 รูป / ดู 185 ครั้ง )
กิจกรรมตรวจสุขภาพพระภิกษุประจำปี65ที่โรงพยาบาลสาธารณสุขตำบลวังพิกุล
วัดคลองเมือง
( จำนวน 3 รูป / ดู 60 ครั้ง )
ติดตั้งป้ายการจาราจรของหน่วยป้องกันสาธารณภัย อบต วังพิกุลอำเภอวังทอง พิษณุโลก
วัดคลองเมือง
( จำนวน 10 รูป / ดู 54 ครั้ง )
นักเรียนบ้านคลองเมืองทำความสะอาด จำนวน87ชายหญิง
วัดคลองเมือง
( จำนวน 3 รูป / ดู 62 ครั้ง )
เจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล
วัดนาคาราม
( จำนวน 9 รูป / ดู 122 ครั้ง )
งานบำเพ็ญกุศลอดีตเจ้าอาวาส
วัดนาคาราม
( จำนวน 31 รูป / ดู 192 ครั้ง )
พิธีต้อนรับพัดยศเปรียญธรรม ๓ ประโยค อำเภอท่าบ่อ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕
วัดศรีชมภูองค์ตื้อ
( จำนวน 10 รูป / ดู 102 ครั้ง )
พระครูอรรถสารีบรรพชา3รูป
วัดคลองเมือง
( จำนวน 8 รูป / ดู 76 ครั้ง )
กิจกรรมแสดงธรรมเทศนาวันพระ
วัดวัดกลางเชียงยืน
( จำนวน 5 รูป / ดู 46 ครั้ง )
กิจกรรมศึกษาดูงานอุบลราชธานี หล่อเทียนพรรษา
วัดวัดกลางเชียงยืน
( จำนวน 3 รูป / ดู 49 ครั้ง )
กิจกรรมประชุมสงฆ์วัดกลางเชียงยืน 64
วัดวัดกลางเชียงยืน
( จำนวน 5 รูป / ดู 52 ครั้ง )
กิจกรรมประชุมเรื่องเตาเผาปลอดมลพิษ 65
วัดวัดกลางเชียงยืน
( จำนวน 5 รูป / ดู 47 ครั้ง )
กิจกรรมประชุมคณะกรรมการวัด
วัดวัดกลางเชียงยืน
( จำนวน 5 รูป / ดู 44 ครั้ง )
กิจกรรมบุญะพะเหวด ปี 65
วัดวัดกลางเชียงยืน
( จำนวน 5 รูป / ดู 38 ครั้ง )
กิจกรรมพิธียกเสาซุ้มประตูวัด 65
วัดวัดกลางเชียงยืน
( จำนวน 5 รูป / ดู 35 ครั้ง )
กิจกรรมทำบุญวันสงกานต์ 65
วัดวัดกลางเชียงยืน
( จำนวน 5 รูป / ดู 34 ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ 1/30 Next »

 

 

 

 หน้าหลัก| ข่าวประชาสัมพันธ์| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap

copyright @www.webwat.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@webwat.in.th
>>