หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์วัด
คู่มือการใช้งาน
ข่าวพระพุทธศาสนา
กิจกรรมวัด

ภาคกลาง 5,869
ภาคเหนือ 8,472
ภาคตะวันออก 2,157
ภาคอิสาน 17,036
ภาคใต้ 2,319
สำนักพุทธฯส่วนกลาง

สำนักพุทธฯจังหวัด

รวมเว็บพระพุทธ


รับทำเว็บ

 

 

นิกาย :
ภาค :
จังหวัด :
คำค้น :
ลำดับ ชื่อวัด นิกาย ภาค จังหวัด
1801 วัดพุทธเทพศิริวนาราม ธรรมยุต 3 ลพบุรี
1802 วัด ธรรมยุต 3 ลพบุรี
1803 วัดราษฎร์สามัคคี มหานิกาย 3 ลพบุรี
1804 วัดอินทราราม มหานิกาย 3 ลพบุรี
1805 วัดมณีศรีโสภณ มหานิกาย 3 ลพบุรี
1806 วัดช่องสาริกา มหานิกาย 3 ลพบุรี
1807 วัดราษฎร์มงคล มหานิกาย 3 ลพบุรี
1808 วัดถ้ำบ่อทอง มหานิกาย 3 ลพบุรี
1809 วัดดำรงบุล มหานิกาย 3 ลพบุรี
1810 วัดเมตตาธรรม มหานิกาย 3 ลพบุรี
1811 วัดปากช่องสาริกา มหานิกาย 3 ลพบุรี
1812 วัดสว่างอารมณ์ มหานิกาย 3 ลพบุรี
1813 วัดอุดมพัฒนาราม มหานิกาย 3 ลพบุรี
1814 วัดหนองโพธิ์ มหานิกาย 3 ลพบุรี
1815 วัดถ้ำพรหมสวัสดิ์ ธรรมยุต 3 ลพบุรี
1816 วัดบัวขาวศิริไชโย ธรรมยุต 3 ลพบุรี
1817 วัดกัณฑาพฤกษ์ มหานิกาย 3 ลพบุรี
1818 วัดมะนาวหวาน มหานิกาย 3 ลพบุรี
1819 วัดดำรงธรรม มหานิกาย 3 ลพบุรี
1820 วัดทรัพย์สำราญ มหานิกาย 3 ลพบุรี
1821 วัดพนมวัน มหานิกาย 3 ลพบุรี
1822 วัดพรหมรังษี มหานิกาย 3 ลพบุรี
1823 วัดสุวรรณวัฒนาราม มหานิกาย 3 ลพบุรี
1824 วัดมรกตวราราม มหานิกาย 3 ลพบุรี
1825 วัดจันทรังษี มหานิกาย 3 ลพบุรี
1826 วัดดีลัง มหานิกาย 3 ลพบุรี
1827 วัดซอย14สาย2ซ้าย (รัตภาวนาภิรตาราม) มหานิกาย 3 ลพบุรี
1828 วัดภาวนาสิตาราม มหานิกาย 3 ลพบุรี
1829 วัดโคกสำราญ มหานิกาย 3 ลพบุรี
1830 วัดศรีมิ่งมงคลวราราม มหานิกาย 3 ลพบุรี
1831 วัดคันนาหิน มหานิกาย 3 ลพบุรี
1832 วัดห้วยยาง มหานิกาย 3 ลพบุรี
1833 วัดเนินสว่าง ธรรมยุต 3 ลพบุรี
1834 วัดศรีประชาราม มหานิกาย 3 ลพบุรี
1835 วัดใหม่โพธิ์ทอง มหานิกาย 3 ลพบุรี
1836 วัดห้วยแก้วสามัคคี มหานิกาย 3 ลพบุรี
1837 วัดชอนน้อย มหานิกาย 3 ลพบุรี
1838 วัดเขาแหลม มหานิกาย 3 ลพบุรี
1839 วัดนิคมเกษม ธรรมยุต 3 ลพบุรี
1840 วัดหนองบัว มหานิกาย 3 ลพบุรี
1841 วัดแก่งเสือเต้น มหานิกาย 3 ลพบุรี
1842 วัดคีรีโสภณ มหานิกาย 3 ลพบุรี
1843 วัดเขาดิน มหานิกาย 3 ลพบุรี
1844 วัดโฆสิตาราม มหานิกาย 3 ลพบุรี
1845 วัดหนองบัวน้อย มหานิกาย 3 ลพบุรี
1846 วัดปทุมสราราม มหานิกาย 3 ลพบุรี
1847 วัดเขาพระ มหานิกาย 3 ลพบุรี
1848 วัดเขาสูง มหานิกาย 3 ลพบุรี
1849 วัดเจริญธรรม มหานิกาย 3 ลพบุรี
1850 วัดถ้ำพระวิปัสสนา ธรรมยุต 3 ลพบุรี
1851 วัด ธรรมยุต 3 ลพบุรี
1852 วัดถ้ำพระวิปัสสนาราม ธรรมยุต 3 ลพบุรี
1853 วัดโป่งมะนาว มหานิกาย 3 ลพบุรี
1854 วัดสี่ซับ มหานิกาย 3 ลพบุรี
1855 วัดอุทุมพรวนาราม มหานิกาย 3 ลพบุรี
1856 วัดถ้ำวิเวกศรีสวัสดิ์ มหานิกาย 3 ลพบุรี
1857 วัดถ้ำตะเพียนทอง มหานิกาย 3 ลพบุรี
1858 วัดหนองมะค่า มหานิกาย 3 ลพบุรี
1859 วัดมะขามคู่ มหานิกาย 3 ลพบุรี
1860 วัดคลองกุ่ม มหานิกาย 3 ลพบุรี
1861 วัดซับโศก มหานิกาย 3 ลพบุรี
1862 วัดโป่งเกตุ มหานิกาย 3 ลพบุรี
1863 วัดถ้ำระฆังทอง มหานิกาย 3 ลพบุรี
1864 วัดเขาเจริญธรรม มหานิกาย 3 ลพบุรี
1865 วัดน้ำสุด มหานิกาย 3 ลพบุรี
1866 วัดบุญญาราม มหานิกาย 3 ลพบุรี
1867 วัดนครสวรรค์ มหานิกาย 3 ลพบุรี
1868 วัดหนองมะดัน มหานิกาย 3 ลพบุรี
1869 วัดฟ่าวงาม มหานิกาย 3 ลพบุรี
1870 วัดไทรงาม มหานิกาย 3 ลพบุรี
1871 วัดบ่อน้ำเดือด มหานิกาย 3 ลพบุรี
1872 วัดบ่อน้ำเดือด มหานิกาย 3 ลพบุรี
1873 วัดสิงห์คูยาง มหานิกาย 3 ลพบุรี
1874 วัดวังกระทุ่ม มหานิกาย 3 ลพบุรี
1875 วัดแก้วจันทราราม มหานิกาย 3 ลพบุรี
1876 วัดหนองพิมาน มหานิกาย 3 ลพบุรี
1877 วัดตะวันเย็น มหานิกาย 3 ลพบุรี
1878 วัดรัตนาราม มหานิกาย 3 ลพบุรี
1879 วัดกำแพงประชาราม มหานิกาย 3 ลพบุรี
1880 วัดป่าเจริญธรรม มหานิกาย 3 ลพบุรี
1881 วัดเขากระโหลก มหานิกาย 3 ลพบุรี
1882 วัดโคกสำโรง มหานิกาย 3 ลพบุรี
1883 วัดวังโพรงเข้ มหานิกาย 3 ลพบุรี
1884 วัดเกาะแก้ว มหานิกาย 3 ลพบุรี
1885 วัดหนองชนะชัย มหานิกาย 3 ลพบุรี
1886 วัดวังหัวแหวน มหานิกาย 3 ลพบุรี
1887 วัดบ้านชอนอุดม มหานิกาย 3 ลพบุรี
1888 วัดชอนบอน มหานิกาย 3 ลพบุรี
1889 วัดหน้าพระน้อย มหานิกาย 3 ลพบุรี
1890 วัดหนองบัวหิ่ง มหานิกาย 3 ลพบุรี
1891 วัดศิริมงคล มหานิกาย 3 ลพบุรี
1892 วัดศิริมงคง มหานิกาย 3 ลพบุรี
1893 วัดพรมทินใต้ มหานิกาย 3 ลพบุรี
1894 วัดพรมทินเหนือ มหานิกาย 3 ลพบุรี
1895 วัดธัญญะนิตยาราม มหานิกาย 3 ลพบุรี
1896 วัดโคกพรม มหานิกาย 3 ลพบุรี
1897 วัดเนินส้มกบ มหานิกาย 3 ลพบุรี
1898 วัดเขาวงพระจันทร์ มหานิกาย 3 ลพบุรี
1899 วัดห้วยโป่ง มหานิกาย 3 ลพบุรี
1900 วัดสะพานจันทร์(สระพรานจันทร์) มหานิกาย 3 ลพบุรี
1901 วัดหนองคู มหานิกาย 3 ลพบุรี
1902 วัดเขาสะพานนาค มหานิกาย 3 ลพบุรี
1903 วัดวรรณวราราม มหานิกาย 3 ลพบุรี
1904 วัดสัมพันธมิตร มหานิกาย 3 ลพบุรี
1905 วัดเขาทับควาย มหานิกาย 3 ลพบุรี
1906 วัดสระพรานพุฒ มหานิกาย 3 ลพบุรี
1907 วัดหนองหลวง มหานิกาย 3 ลพบุรี
1908 วัดสระมะเดื่อราษฎร์บำรุง มหานิกาย 3 ลพบุรี
1909 วัดคลองเกตุ มหานิกาย 3 ลพบุรี
1910 วัดหนองบัว มหานิกาย 3 ลพบุรี
1911 วัดหัวดง มหานิกาย 3 ลพบุรี
1912 วัดห้วยเจริญ มหานิกาย 3 ลพบุรี
1913 วัดโคกสะอาด มหานิกาย 3 ลพบุรี
1914 วัดเขาดินสามัคคีธรรม มหานิกาย 3 ลพบุรี
1915 วัดโคกกฐิน มหานิกาย 3 ลพบุรี
1916 วัดเขาลังพัฒนา มหานิกาย 3 ลพบุรี
1917 วัดเขาแร่กายสิทธิ์ มหานิกาย 3 ลพบุรี
1918 วัดเขานมนาง มหานิกาย 3 ลพบุรี
1919 วัดลิ้นทอง มหานิกาย 3 ลพบุรี
1920 วัดหนองสำโรง มหานิกาย 3 ลพบุรี
1921 วัดสะพานคง มหานิกาย 3 ลพบุรี
1922 วัดคงคาราม มหานิกาย 3 ลพบุรี
1923 วัดศรีสอาด มหานิกาย 3 ลพบุรี
1924 วัดหนองขุย มหานิกาย 3 ลพบุรี
1925 วัดพรหมจริยาราม มหานิกาย 3 ลพบุรี
1926 วัดราชบรรทม มหานิกาย 3 ลพบุรี
1927 วัดนกเขาเปล้า มหานิกาย 3 ลพบุรี
1928 วัดหนองปล้อง มหานิกาย 3 ลพบุรี
1929 วัดราษฎร์อุษาราม มหานิกาย 3 ลพบุรี
1930 วัดเขาจรเข้ มหานิกาย 3 ลพบุรี
1931 วัดมะม่วงเจ็ดต้น มหานิกาย 3 ลพบุรี
1932 วัดบ้านเขาเตียน มหานิกาย 3 ลพบุรี
1933 วัดพุม่วง มหานิกาย 3 ลพบุรี
1934 วัดโป่งยอ มหานิกาย 3 ลพบุรี
1935 วัดดอนไชโย มหานิกาย 3 ลพบุรี
1936 วัดตะกุดหว้า มหานิกาย 3 ลพบุรี
1937 วัดดงมะรุม มหานิกาย 3 ลพบุรี
1938 วัดวังไผ่ มหานิกาย 3 ลพบุรี
1939 วัดเนินจันทร์ มหานิกาย 3 ลพบุรี
1940 วัดดงตาขาว มหานิกาย 3 ลพบุรี
1941 วัดดงหนาม มหานิกาย 3 ลพบุรี
1942 วัดเกาะรี มหานิกาย 3 ลพบุรี
1943 วัดโชคอำนวย มหานิกาย 3 ลพบุรี
1944 วัดราชวันทนาราม มหานิกาย 3 ลพบุรี
1945 วัดวังขอนขว้าง มหานิกาย 3 ลพบุรี
1946 วัดห้วยวัวตายสามัคคี มหานิกาย 3 ลพบุรี
1947 วัดนิมิตมงคล มหานิกาย 3 ลพบุรี
1948 วัดศรีสุวรรณรัตนาราม มหานิกาย 3 ลพบุรี
1949 วัดวังกระเบียน มหานิกาย 3 ลพบุรี
1950 วัดท่าฉนวน มหานิกาย 3 ลพบุรี
1951 วัดวังจั่น มหานิกาย 3 ลพบุรี
1952 วัดคลองสายบัว มหานิกาย 3 ลพบุรี
1953 วัดวังจั่นน้อย มหานิกาย 3 ลพบุรี
1954 วัดท่าม่วง มหานิกาย 3 ลพบุรี
1955 วัดหนองแขมสามัคคี มหานิกาย 3 ลพบุรี
1956 วัดศรีรัตนประชาราม มหานิกาย 3 ลพบุรี
1957 วัดพัฒนาราม มหานิกาย 3 ลพบุรี
1958 วัดพุน้ำทิพย์ มหานิกาย 3 ลพบุรี
1959 วัดชอนขุด มหานิกาย 3 ลพบุรี
1960 วัดหนองจับเขียด มหานิกาย 3 ลพบุรี
1961 วัดหนองข่อย มหานิกาย 3 ลพบุรี
1962 วัดโพธิ์ชราราม มหานิกาย 3 ลพบุรี
1963 วัดใหม่สันติธรรม มหานิกาย 3 ลพบุรี
1964 วัดหนองไผ่สามัคคี มหานิกาย 3 ลพบุรี
1965 วัดลำนารายณ์ มหานิกาย 3 ลพบุรี
1966 วัดอุดมสันติวรรณ มหานิกาย 3 ลพบุรี
1967 วัดเขายายกะตา มหานิกาย 3 ลพบุรี
1968 วัดมงคลเทพประสิทธิ์ มหานิกาย 3 ลพบุรี
1969 วัดป่าเนินหาญ ธรรมยุต 3 ลพบุรี
1970 วัดคลองนารายณ์ มหานิกาย 3 ลพบุรี
1971 วัดโกรกรกฟ้า มหานิกาย 3 ลพบุรี
1972 วัดศิริบรรพต ธรรมยุต 3 ลพบุรี
1973 วัดธารีรัฐการาม ธรรมยุต 3 ลพบุรี
1974 วัดสุนทรเทพคีรี มหานิกาย 3 ลพบุรี
1975 วัดซับไทร มหานิกาย 3 ลพบุรี
1976 วัดดงน้อย มหานิกาย 3 ลพบุรี
1977 วัดตะเคียนคู่ มหานิกาย 3 ลพบุรี
1978 วัดซับยาง มหานิกาย 3 ลพบุรี
1979 วัดเขาหางตลาด มหานิกาย 3 ลพบุรี
1980 วัดซับสมบูรณ์ มหานิกาย 3 ลพบุรี
1981 วัดอุโศกทรงธรรม มหานิกาย 3 ลพบุรี
1982 วัดเขาสลัดไดโสภณ มหานิกาย 3 ลพบุรี
1983 วัดซับผาสุข มหานิกาย 3 ลพบุรี
1984 วัดเนกขัมมวิสุทธิ์ ธรรมยุต 3 ลพบุรี
1985 วัดหนองหัววัว ธรรมยุต 3 ลพบุรี
1986 วัดห้วยดีเลิศศรีโสภณ มหานิกาย 3 ลพบุรี
1987 วัดนภาราษฎร์พัฒนาราม มหานิกาย 3 ลพบุรี
1988 วัดหนองมนต์น้อย ธรรมยุต 3 ลพบุรี
1989 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม มหานิกาย 3 ลพบุรี
1990 วัดอัมพวันวนาราม มหานิกาย 3 ลพบุรี
1991 วัดโคกสะอาด มหานิกาย 3 ลพบุรี
1992 วัดโคกมะขามป้อม มหานิกาย 3 ลพบุรี
1993 วัดนารายณ์ทรงธรรม มหานิกาย 3 ลพบุรี
1994 วัดห้วยนา มหานิกาย 3 ลพบุรี
1995 วัดสิงหาราม มหานิกาย 3 ลพบุรี
1996 วัดเขาสมโภชน์ มหานิกาย 3 ลพบุรี
1997 วัดลำพญาไม้ มหานิกาย 3 ลพบุรี
1998 วัดซับเค้าแมว มหานิกาย 3 ลพบุรี
1999 วัดรังนกวนาราม มหานิกาย 3 ลพบุรี
2000 วัดธงชัยวราราม มหานิกาย 3 ลพบุรี
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 10/180 Next »

 

 

 

 หน้าหลัก| ข่าวประชาสัมพันธ์| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap

copyright @www.webwat.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@webwat.in.th