หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์วัด
คู่มือการใช้งาน
ข่าวพระพุทธศาสนา
กิจกรรมวัด

ภาคกลาง 5,869
ภาคเหนือ 8,472
ภาคตะวันออก 2,157
ภาคอิสาน 17,036
ภาคใต้ 2,319
สำนักพุทธฯส่วนกลาง

สำนักพุทธฯจังหวัด

รวมเว็บพระพุทธ


รับทำเว็บ

 

 

นิกาย :
ภาค :
จังหวัด :
คำค้น :
ลำดับ ชื่อวัด นิกาย ภาค จังหวัด
1601 วัดมะนาวหวาน มหานิกาย 2 อ่างทอง
1602 วัดหลวงสุนทราราม มหานิกาย 2 อ่างทอง
1603 วัดตูม มหานิกาย 2 อ่างทอง
1604 วัดสิงห์ มหานิกาย 2 อ่างทอง
1605 วัดไร่ มหานิกาย 2 อ่างทอง
1606 วัดนางในธัมมิการาม มหานิกาย 2 อ่างทอง
1607 วัดสำโรง มหานิกาย 2 อ่างทอง
1608 วัดวันอุทิศ มหานิกาย 2 อ่างทอง
1609 วัดสิทธาราม มหานิกาย 2 อ่างทอง
1610 วัดอินทราวาส มหานิกาย 2 อ่างทอง
1611 วัดลาดเป็ด มหานิกาย 2 อ่างทอง
1612 วัดโพธิธรรมโชติยาราม มหานิกาย 2 อ่างทอง
1613 วัดสนาม มหานิกาย 2 อ่างทอง
1614 วัดอบทม มหานิกาย 2 อ่างทอง
1615 วัดน้อย มหานิกาย 2 อ่างทอง
1616 วัดไผ่หมูขวิดศรัทธาธรรม มหานิกาย 2 อ่างทอง
1617 วัดบางจัก มหานิกาย 2 อ่างทอง
1618 วัดห้วยคันแหลน มหานิกาย 2 อ่างทอง
1619 วัดห้วยโรง มหานิกาย 2 อ่างทอง
1620 วัดกำแพงมณี มหานิกาย 2 อ่างทอง
1621 วัดทางเรือ มหานิกาย 2 อ่างทอง
1622 วัดนางชำ มหานิกาย 2 อ่างทอง
1623 วัดโพธิ์เอน มหานิกาย 2 อ่างทอง
1624 วัดโพธิ์ศรี มหานิกาย 2 อ่างทอง
1625 วัดต้นทอง มหานิกาย 2 อ่างทอง
1626 วัดไผ่วง มหานิกาย 2 อ่างทอง
1627 วัดทำนบ มหานิกาย 2 อ่างทอง
1628 วัดสี่ร้อย มหานิกาย 2 อ่างทอง
1629 วัดไทรยืด มหานิกาย 2 อ่างทอง
1630 วัดท่าช้าง มหานิกาย 2 อ่างทอง
1631 วัดน้ำพุสิทธาราม มหานิกาย 2 อ่างทอง
1632 วัดหินงอก มหานิกาย 2 อ่างทอง
1633 วัดช้าง มหานิกาย 2 อ่างทอง
1634 วัดยางมณี มหานิกาย 2 อ่างทอง
1635 วัดศาลาดิน มหานิกาย 2 อ่างทอง
1636 วัดใหม่ มหานิกาย 2 อ่างทอง
1637 วัดหัวตะพาน มหานิกาย 2 อ่างทอง
1638 วัดกลาง มหานิกาย 2 อ่างทอง
1639 วัดแปดแก้ว มหานิกาย 2 อ่างทอง
1640 วัดม่วง มหานิกาย 2 อ่างทอง
1641 วัดคลองสำโรง มหานิกาย 2 อ่างทอง
1642 วัดลานช้าง มหานิกาย 2 อ่างทอง
1643 วัดหลักแก้ว มหานิกาย 2 อ่างทอง
1644 วัดคลองพูล มหานิกาย 2 อ่างทอง
1645 วัดใหม่ทางข้าม มหานิกาย 2 อ่างทอง
1646 วัดตลาดใหม่ มหานิกาย 2 อ่างทอง
1647 วัดฝาง มหานิกาย 2 อ่างทอง
1648 วัดวิเศษไชยชาญ(วิเศษชัยชาญ) มหานิกาย 2 อ่างทอง
1649 วัดราชสกุณา มหานิกาย 2 อ่างทอง
1650 วัดขุมทอง มหานิกาย 2 อ่างทอง
1651 วัดสามโก้ มหานิกาย 2 อ่างทอง
1652 วัดเกษทอง มหานิกาย 2 อ่างทอง
1653 วัดหนองกร่าง มหานิกาย 2 อ่างทอง
1654 วัดไผ่แหลมธรรมาราม มหานิกาย 2 อ่างทอง
1655 วัดสามขาว มหานิกาย 2 อ่างทอง
1656 วัดวงษ์สุวรรณ มหานิกาย 2 อ่างทอง
1657 วัดโบสถ์ มหานิกาย 2 อ่างทอง
1658 วัดท่าชุมนุม มหานิกาย 2 อ่างทอง
1659 วัดมงคลธรรมนิมิตต์ มหานิกาย 2 อ่างทอง
1660 วัดหัวทุ่ง มหานิกาย 2 อ่างทอง
1661 วัดป่าธรรมโสภณ มหานิกาย 3 ลพบุรี
1662 วัดตองปุ มหานิกาย 3 ลพบุรี
1663 วัดสะพานอิฐ มหานิกาย 3 ลพบุรี
1664 วัดชีป่าสิตาราม มหานิกาย 3 ลพบุรี
1665 วัดมงคลประสิทธิ์ มหานิกาย 3 ลพบุรี
1666 วัดคลองสายบัว มหานิกาย 3 ลพบุรี
1667 วัดเสาธงทอง มหานิกาย 3 ลพบุรี
1668 วัดกวิศราราม มหานิกาย 3 ลพบุรี
1669 วัดเชิงท่า มหานิกาย 3 ลพบุรี
1670 วัดขุนนวน มหานิกาย 3 ลพบุรี
1671 วัดกกโก มหานิกาย 3 ลพบุรี
1672 วัดดงน้อย มหานิกาย 3 ลพบุรี
1673 วัดบ้านใหม่ มหานิกาย 3 ลพบุรี
1674 วัดโคกม่วง มหานิกาย 3 ลพบุรี
1675 วัดบ้านไร่ มหานิกาย 3 ลพบุรี
1676 วัดป่าสัก มหานิกาย 3 ลพบุรี
1677 วัดโบสถ์ มหานิกาย 3 ลพบุรี
1678 วัดญาณเสน มหานิกาย 3 ลพบุรี
1679 วัดบ้านดาบ มหานิกาย 3 ลพบุรี
1680 วัดตะโก มหานิกาย 3 ลพบุรี
1681 วัดหนองเลา มหานิกาย 3 ลพบุรี
1682 วัดทุ่งสิงห์โต ธรรมยุต 3 ลพบุรี
1683 วัดสิริจันทรนิมิตร ธรรมยุต 3 ลพบุรี
1684 วัดบ่อแก้ว ธรรมยุต 3 ลพบุรี
1685 วัดน้ำจั้น มหานิกาย 3 ลพบุรี
1686 วัดสระมะเกลือ มหานิกาย 3 ลพบุรี
1687 วัดหนองบัวขาว มหานิกาย 3 ลพบุรี
1688 วัดดงสวอง มหานิกาย 3 ลพบุรี
1689 วัดสันติมรรค มหานิกาย 3 ลพบุรี
1690 วัดพระบาทน้ำพุ มหานิกาย 3 ลพบุรี
1691 วัดโนนหัวช้าง มหานิกาย 3 ลพบุรี
1692 วัดโคกกะเทียม มหานิกาย 3 ลพบุรี
1693 วัดคอกกระบือ มหานิกาย 3 ลพบุรี
1694 วัดหนองปลิง มหานิกาย 3 ลพบุรี
1695 วัดโคกลำพาน มหานิกาย 3 ลพบุรี
1696 วัดโป่งน้อย มหานิกาย 3 ลพบุรี
1697 วัดโคกกระถิน มหานิกาย 3 ลพบุรี
1698 วัดเสมาทอง มหานิกาย 3 ลพบุรี
1699 วัดปราสาทนิมิต มหานิกาย 3 ลพบุรี
1700 วัดศรีรัตนาวาส มหานิกาย 3 ลพบุรี
1701 วัดห้วยจันทร์ มหานิกาย 3 ลพบุรี
1702 วัดน้ำซับสังฆาราม มหานิกาย 3 ลพบุรี
1703 วัดห้วยบง มหานิกาย 3 ลพบุรี
1704 วัดถ้ำเต่า มหานิกาย 3 ลพบุรี
1705 วัดสายโท มหานิกาย 3 ลพบุรี
1706 วัดศรีจำปา มหานิกาย 3 ลพบุรี
1707 วัดโคกตูม มหานิกาย 3 ลพบุรี
1708 วัดสายตรี มหานิกาย 3 ลพบุรี
1709 วัดหนองแฝกเลื่อม มหานิกาย 3 ลพบุรี
1710 วัดห้วยขมิ้น มหานิกาย 3 ลพบุรี
1711 วัดคีรีวงค์ มหานิกาย 3 ลพบุรี
1712 วัดห้วยส้ม มหานิกาย 3 ลพบุรี
1713 วัดพีระภูมาราม ธรรมยุต 3 ลพบุรี
1714 วัดคีรีธรรมาราม ธรรมยุต 3 ลพบุรี
1715 วัดถ้ำพระธาตุ ธรรมยุต 3 ลพบุรี
1716 วัดสามัคคีพัฒนาราม ธรรมยุต 3 ลพบุรี
1717 วัดหนองผือ ธรรมยุต 3 ลพบุรี
1718 วัดวงษ์เพชร ธรรมยุต 3 ลพบุรี
1719 วัดถ้ำม่วง ธรรมยุต 3 ลพบุรี
1720 วัดป่าภัทรปิยาราม ธรรมยุต 3 ลพบุรี
1721 วัดกระเจียว มหานิกาย 3 ลพบุรี
1722 วัดธรรมเจดีย์ มหานิกาย 3 ลพบุรี
1723 วัดชีแวะ มหานิกาย 3 ลพบุรี
1724 วัดโพธิ์ลอย มหานิกาย 3 ลพบุรี
1725 วัดใดใหญ่ มหานิกาย 3 ลพบุรี
1726 วัดใดยาว มหานิกาย 3 ลพบุรี
1727 วัดดอนโพธิ์ มหานิกาย 3 ลพบุรี
1728 วัดไทรย้อย มหานิกาย 3 ลพบุรี
1729 วัดคงคาราม มหานิกาย 1 ลพบุรี
1730 วัดท่าแค มหานิกาย 3 ลพบุรี
1731 วัดป่ากล้วย มหานิกาย 3 ลพบุรี
1732 วัดหนองแขม มหานิกาย 3 ลพบุรี
1733 วัดดอนประดู่ ธรรมยุต 3 ลพบุรี
1734 วัดศรีรัตนคีรี มหานิกาย 3 ลพบุรี
1735 วัดหัวช้าง มหานิกาย 3 ลพบุรี
1736 วัดนาจาน มหานิกาย 3 ลพบุรี
1737 วัดถ้ำช้าง ธรรมยุต 3 ลพบุรี
1738 วัดท่าเดื่อ มหานิกาย 3 ลพบุรี
1739 วัดใหม่จำปาทอง มหานิกาย 3 ลพบุรี
1740 วัดศรีธรรมโสภณ มหานิกาย 3 ลพบุรี
1741 วัดหนองถ้ำ มหานิกาย 3 ลพบุรี
1742 วัดคูหาสวรรค์ มหานิกาย 3 ลพบุรี
1743 วัดไตรคีรีวัน มหานิกาย 3 ลพบุรี
1744 วัดสุวรรณคีรี (สุวรรณคีรีปิฎก) มหานิกาย 3 ลพบุรี
1745 วัดเจริญธรรม มหานิกาย 3 ลพบุรี
1746 วัดนิคมสามัคคีชัย ธรรมยุต 3 ลพบุรี
1747 วัดเวฬุวัน ธรรมยุต 3 ลพบุรี
1748 วัดวังน้ำดำ ธรรมยุต 3 ลพบุรี
1749 วัดทองแท่งนิสยาราม มหานิกาย 3 ลพบุรี
1750 วัดสิงห์ทอง มหานิกาย 3 ลพบุรี
1751 วัดหนองแก้ว มหานิกาย 3 ลพบุรี
1752 วัดโพธิ์ระหัต ธรรมยุต 3 ลพบุรี
1753 วัดอัมพวัน ธรรมยุต 3 ลพบุรี
1754 วัดกลาง ธรรมยุต 3 ลพบุรี
1755 วัดราษฎร์ศรัทธาทำ ธรรมยุต 3 ลพบุรี
1756 วัดข่อยกลาง มหานิกาย 3 ลพบุรี
1757 วัดข่อยใต้ มหานิกาย 3 ลพบุรี
1758 วัดข่อยเหนือ มหานิกาย 3 ลพบุรี
1759 วัดหลวงท้ายตลาด มหานิกาย 3 ลพบุรี
1760 วัดตะเคียน มหานิกาย 3 ลพบุรี
1761 วัดท่าข้าม มหานิกาย 3 ลพบุรี
1762 วัดป่าตาล มหานิกาย 3 ลพบุรี
1763 วัดห้วยเปี่ยม มหานิกาย 3 ลพบุรี
1764 วัดป่าหวายเก่า มหานิกาย 3 ลพบุรี
1765 วัดเมืองใหม่ มหานิกาย 3 ลพบุรี
1766 วัดป่าหวายทุ่ง มหานิกาย 3 ลพบุรี
1767 วัดโพธิ์เก้าต้น มหานิกาย 3 ลพบุรี
1768 วัดโพธิ์เทพประสิทธิ์ มหานิกาย 3 ลพบุรี
1769 วัดธรรมิกาวาส มหานิกาย 3 ลพบุรี
1770 วัดบัว มหานิกาย 3 ลพบุรี
1771 วัดนางหนู มหานิกาย 3 ลพบุรี
1772 วัดโพธิ์งาม มหานิกาย 3 ลพบุรี
1773 วัดโคกหม้อ มหานิกาย 3 ลพบุรี
1774 วัดบ่อเงินเจริญสุข มหานิกาย 3 ลพบุรี
1775 วัดสำราญ มหานิกาย 3 ลพบุรี
1776 วัดไผ่แตร มหานิกาย 3 ลพบุรี
1777 วัดพลอยสุวรรณ ธรรมยุต 3 ลพบุรี
1778 วัดคุ้งนาบุญ มหานิกาย 3 ลพบุรี
1779 วัดถนนใหญ่ มหานิกาย 3 ลพบุรี
1780 วัดถนนแค มหานิกาย 3 ลพบุรี
1781 วัดซาก มหานิกาย 3 ลพบุรี
1782 วัดถนนใหญ่ ธรรมยุต 3 ลพบุรี
1783 วัดตะลุง มหานิกาย 3 ลพบุรี
1784 วัดยาง ณ รังสี มหานิกาย 3 ลพบุรี
1785 วัดหลวงสุวรรณาราม มหานิกาย 3 ลพบุรี
1786 วัดโคกโพธิ์กุญชร มหานิกาย 3 ลพบุรี
1787 วัดบางพุทโธ มหานิกาย 3 ลพบุรี
1788 วัดมะปรางหวาน มหานิกาย 3 ลพบุรี
1789 วัดพรหมมาสตร์ มหานิกาย 3 ลพบุรี
1790 วัดศรีสุทธาวาส มหานิกาย 3 ลพบุรี
1791 วัดมณีชลขันธ์ ธรรมยุต 3 ลพบุรี
1792 วัดเทพกุญชรวราราม ธรรมยุต 3 ลพบุรี
1793 วัดหนองนา มหานิกาย 3 ลพบุรี
1794 วัดพัฒนาธรรมาราม มหานิกาย 3 ลพบุรี
1795 วัดปลั่งเจตนาราษฎร์ มหานิกาย 3 ลพบุรี
1796 วัดสิริธรรมโสภณ มหานิกาย 3 ลพบุรี
1797 วัดสามแสน มหานิกาย 3 ลพบุรี
1798 วัดมณีโสภณ มหานิกาย 3 ลพบุรี
1799 วัดราษฎร์นิมิต มหานิกาย 3 ลพบุรี
1800 วัดห้วยบง มหานิกาย 3 ลพบุรี
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 9/180 Next »

 

 

 

 หน้าหลัก| ข่าวประชาสัมพันธ์| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap

copyright @www.webwat.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@webwat.in.th