หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์วัด
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวพุทธศาสนา
กิจกรรมวัด

ภาคกลาง 5,868
ภาคเหนือ 8,470
ภาคตะวันออก 2,156
ภาคอิสาน 17,032
ภาคใต้ 2,319
สำนักพุทธฯส่วนกลาง

สำนักพุทธฯจังหวัด

รวมเว็บพระพุทธ


รับทำเว็บ

 

 

เปิดป้ายสถานีตำรวจหลังใหม่ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
วัดไพรพัฒนา
( จำนวน 7 รูป / ดู 114 ครั้ง )
กิจกรรมธรรมสัญจร_ปีที่3
วัดบ้านปลาคูณ FM 104.50 MHZ
( จำนวน 66 รูป / ดู 306 ครั้ง )
การสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี
วัดไพรพัฒนา
( จำนวน 4 รูป / ดู 116 ครั้ง )
พิธีเจริญพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ
วัดไพรพัฒนา
( จำนวน 7 รูป / ดู 87 ครั้ง )
กราบนมัสการขอพรหลวงปู่สรวง
วัดไพรพัฒนา
( จำนวน 18 รูป / ดู 232 ครั้ง )
พิธีเปิดจุดชมวิวพญากูปรี เพื่อเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ เเละเป็นสถานที่พักผ่อนของประชาชน
วัดไพรพัฒนา
( จำนวน 22 รูป / ดู 375 ครั้ง )
วันพระแซนโดนตาผีปู่ย่าตายายไทย - กัมพูชา
วัดไพรพัฒนา
( จำนวน 5 รูป / ดู 99 ครั้ง )
กราบนมัสการขอพรหลวงปู่สรวง
วัดไพรพัฒนา
( จำนวน 5 รูป / ดู 110 ครั้ง )
พิธีมอบอาคารเรือนรับรองพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
วัดไพรพัฒนา
( จำนวน 7 รูป / ดู 93 ครั้ง )
มูลนิธิหลวงปู่สรวงมอบถุงยังชีพ
วัดไพรพัฒนา
( จำนวน 4 รูป / ดู 109 ครั้ง )
มูลนิธิหลวงปู่สรวงมอบเครื่องคอมพิวเตอร์
วัดไพรพัฒนา
( จำนวน 2 รูป / ดู 96 ครั้ง )
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดกฐินสามัคคี วัดน้ำพุสามัคคี 23 ตุลาคม 2559
วัดน้ำพุสามัคคี
( จำนวน 0 รูป / ดู 1838 ครั้ง )
งานเผยแผ่พระพุทธศาสนา
วัดวัดแดงธรรมชาติ
( จำนวน 9 รูป / ดู 104 ครั้ง )
มูลนิธิหลวงปู่สรวงมอบถุงยังชีพ ให้เเก่ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลไพรพัฒนา
วัดไพรพัฒนา
( จำนวน 8 รูป / ดู 110 ครั้ง )
พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐานยอดมณฑปปราสาทหลวงปู่สรวง
วัดไพรพัฒนา
( จำนวน 13 รูป / ดู 264 ครั้ง )
คนไทย - กัมพูชา นับหมื่น อัญเชิญสรีระสังขาร หลวงปู่สรวงสู่มณฑบปราสาท
วัดไพรพัฒนา
( จำนวน 28 รูป / ดู 383 ครั้ง )
โครงการสร้างวิหารคต วัดศรีชมภูองค์ตื้อ บ้านน้ำโมง ต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
วัดศรีชมภูองค์ตื้อ
( จำนวน 24 รูป / ดู 955 ครั้ง )
กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารเเห้ง
วัดไพรพัฒนา
( จำนวน 3 รูป / ดู 113 ครั้ง )
พิธีขึ้นมณฑปปราสาทหลวงปู่สรวง โดยมีพระญาณวิเศษ เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ(ธ)
วัดไพรพัฒนา
( จำนวน 4 รูป / ดู 115 ครั้ง )
เตรียมรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จมาเป็นองค์ประธานบำเพ็ญพระกุศล
วัดไพรพัฒนา
( จำนวน 3 รูป / ดู 99 ครั้ง )
เตรียมรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จมาเป็นองค์ประธานบำเพ็ญพระกุศล
วัดไพรพัฒนา
( จำนวน 3 รูป / ดู 88 ครั้ง )
รวมรูปสามเณร
วัดศาลาไชย
( จำนวน 17 รูป / ดู 125 ครั้ง )
อนุโมทนาการรื้อถอนศาลาเพื่อสร้างใหม่
วัดราษฏร์นิยม
( จำนวน 0 รูป / ดู 128 ครั้ง )
พล.ร.ต. อุดม ศรีถวัลย์ ร.น. ผู้แทนสมุหราชองครักษ์ พร้อมเจ้าหน้าที่กองราชพิธีลงพื้นที่ตรวจติดตามความก
วัดไพรพัฒนา
( จำนวน 4 รูป / ดู 249 ครั้ง )
สถานีขนส่งเมืองใหม่ช่องสะงำ ส่งมอบโคพันธุ์
วัดไพรพัฒนา
( จำนวน 0 รูป / ดู 93 ครั้ง )
งานค่ายคุณธรรม ร.ร.บ้านทุ่งตาลเลียน 22-24 ส.ค.2559
วัด บุญนิมิต (วัดบ้านเหล่าตำแย)
( จำนวน 32 รูป / ดู 585 ครั้ง )
งานฉลองเลื่อนสมณศักดิ์
วัดโนนสง่า
( จำนวน 0 รูป / ดู 121 ครั้ง )
กิจกรรมภาคเย็น ๓-๔-๒๕๕๘
วัดโนนสง่า
( จำนวน 0 รูป / ดู 87 ครั้ง )
พิธีขอขมาลาบวชและปลงผมนาค
วัดโนนสง่า
( จำนวน 0 รูป / ดู 96 ครั้ง )
สาธยายมนต์ข้ามปี๒๕๕๗-๒๕๕๘
วัดโนนสง่า
( จำนวน 0 รูป / ดู 113 ครั้ง )
มอบห้องปฏิบิติงานพร้อมคอมพิวเตอร์
วัดไพรพัฒนา
( จำนวน 2 รูป / ดู 96 ครั้ง )
ธรรมะกางจ๋อง
วัดศาลาไชย
( จำนวน 49 รูป / ดู 222 ครั้ง )
มูลนิธิหลวงปู่สรวง วัดไพรพัฒนาได้มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา
วัดไพรพัฒนา
( จำนวน 8 รูป / ดู 164 ครั้ง )
ไถ่ชีวิตโค - กระบือ สวดมนต์สองแผ่นดิน วันแม่
วัดไพรพัฒนา
( จำนวน 30 รูป / ดู 332 ครั้ง )
โครงการอบรมเสริมความรู้ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานแด่พระนวกะในพรรษา วันที่ ๑-๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙
วัดสุวรรณประสิทธิ์
( จำนวน 164 รูป / ดู 4534 ครั้ง )
การอบรมศีลธรรมภายในพรรษาและขับเคลื่อนหมู่บ้านศีล5ระยะที่3 จังหวัดหนองคาย
วัดศรีชมภูองค์ตื้อ
( จำนวน 2 รูป / ดู 309 ครั้ง )
การจัดประชุมเตรียมงานพิธีเจริญพระพุทธมนต์คณะสงฆ์หมู่ใหญ่ เเละพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ
วัดไพรพัฒนา
( จำนวน 3 รูป / ดู 96 ครั้ง )
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา ทำบุญตักบาตรแก่พระภิกษุสงฆ์วัดหนองสร้อยติ่งทุกสัปดาห์สุดท้
วัดวัดหนองสร้อยติ่ง
( จำนวน 10 รูป / ดู 148 ครั้ง )
ศิษยานุศิษย์มากราบขอพรหลวงปู่สรวง
วัดไพรพัฒนา
( จำนวน 17 รูป / ดู 233 ครั้ง )
ารสนทนากลุ่มย่อยโครงการการวิจัยสภาวะการรับรู้วัฒนธรรมร่วมในพื้นที่ชายของประเทศไทย ลาวเเละกัมพูชา
วัดไพรพัฒนา
( จำนวน 7 รูป / ดู 110 ครั้ง )
การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้พร้อมติดตั้งระบบการศึกษาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ณ วัดไพรพัฒนา
วัดไพรพัฒนา
( จำนวน 1 รูป / ดู 291 ครั้ง )
น้อมถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร
วัดศรีชมภูองค์ตื้อ
( จำนวน 8 รูป / ดู 396 ครั้ง )
งานบุญวันอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา
วัดป่านายอ
( จำนวน 30 รูป / ดู 794 ครั้ง )
พระสงฆ์สามเณรรับบิณฑบาต เนื่องในวันเข้าพรรษา
วัดไพรพัฒนา
( จำนวน 9 รูป / ดู 118 ครั้ง )
อัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
วัดไพรพัฒนา
( จำนวน 12 รูป / ดู 267 ครั้ง )
พระสงฆ์สามเณรเเละพุทธศาสนิกชนเวียนเทียนรอบศาลาทม เนื่องในวันอาสาฬหบูชา
วัดไพรพัฒนา
( จำนวน 7 รูป / ดู 99 ครั้ง )
งานบุญวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา 19 ก.ค. 59 - 20 ก.ค.59
วัดวัดหนองสร้อยติ่ง
( จำนวน 25 รูป / ดู 287 ครั้ง )
ชาวพุทธแห่ทำบุญ – ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ขณะที่วัดตามแนวชายแดน รับเทียนพระราชทานจากพระ
วัดไพรพัฒนา
( จำนวน 41 รูป / ดู 642 ครั้ง )
หล่อเทียนพรรษาไทย - กัมพูชา มิติพระพุทธศาสนาสองแผ่นดิน
วัดไพรพัฒนา
( จำนวน 8 รูป / ดู 138 ครั้ง )
มูลนิธิหลวงปู่สรวง วัดไพรพัฒนามอบเครื่องคอมพิวเตอร์เเละเครื่องปริ้นเตอร์ให้เเก่ สำนักงานเจ้าคณะอำเภอ
วัดไพรพัฒนา
( จำนวน 1 รูป / ดู 96 ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 9/44 Next »

 

 

 

 หน้าหลัก| ข่าวประชาสัมพันธ์| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap

copyright @www.webwat.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@webwat.in.th
>>