หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์วัด
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวพุทธศาสนา
กิจกรรมวัด

ภาคกลาง 5,868
ภาคเหนือ 8,470
ภาคตะวันออก 2,156
ภาคอิสาน 17,031
ภาคใต้ 2,319
สำนักพุทธฯส่วนกลาง

สำนักพุทธฯจังหวัด

รวมเว็บพระพุทธ


รับทำเว็บ

 

 

เตรียมรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จมาเป็นองค์ประธานบำเพ็ญพระกุศล
วัดไพรพัฒนา
( จำนวน 3 รูป / ดู 80 ครั้ง )
เตรียมรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จมาเป็นองค์ประธานบำเพ็ญพระกุศล
วัดไพรพัฒนา
( จำนวน 3 รูป / ดู 71 ครั้ง )
รวมรูปสามเณร
วัดศาลาไชย
( จำนวน 17 รูป / ดู 125 ครั้ง )
อนุโมทนาการรื้อถอนศาลาเพื่อสร้างใหม่
วัดราษฏร์นิยม
( จำนวน 0 รูป / ดู 128 ครั้ง )
พล.ร.ต. อุดม ศรีถวัลย์ ร.น. ผู้แทนสมุหราชองครักษ์ พร้อมเจ้าหน้าที่กองราชพิธีลงพื้นที่ตรวจติดตามความก
วัดไพรพัฒนา
( จำนวน 4 รูป / ดู 215 ครั้ง )
สถานีขนส่งเมืองใหม่ช่องสะงำ ส่งมอบโคพันธุ์
วัดไพรพัฒนา
( จำนวน 0 รูป / ดู 72 ครั้ง )
งานค่ายคุณธรรม ร.ร.บ้านทุ่งตาลเลียน 22-24 ส.ค.2559
วัด บุญนิมิต (วัดบ้านเหล่าตำแย)
( จำนวน 32 รูป / ดู 585 ครั้ง )
งานฉลองเลื่อนสมณศักดิ์
วัดโนนสง่า
( จำนวน 0 รูป / ดู 114 ครั้ง )
กิจกรรมภาคเย็น ๓-๔-๒๕๕๘
วัดโนนสง่า
( จำนวน 0 รูป / ดู 78 ครั้ง )
พิธีขอขมาลาบวชและปลงผมนาค
วัดโนนสง่า
( จำนวน 0 รูป / ดู 84 ครั้ง )
สาธยายมนต์ข้ามปี๒๕๕๗-๒๕๕๘
วัดโนนสง่า
( จำนวน 0 รูป / ดู 100 ครั้ง )
มอบห้องปฏิบิติงานพร้อมคอมพิวเตอร์
วัดไพรพัฒนา
( จำนวน 2 รูป / ดู 75 ครั้ง )
ธรรมะกางจ๋อง
วัดศาลาไชย
( จำนวน 49 รูป / ดู 222 ครั้ง )
มูลนิธิหลวงปู่สรวง วัดไพรพัฒนาได้มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา
วัดไพรพัฒนา
( จำนวน 8 รูป / ดู 137 ครั้ง )
ไถ่ชีวิตโค - กระบือ สวดมนต์สองแผ่นดิน วันแม่
วัดไพรพัฒนา
( จำนวน 30 รูป / ดู 258 ครั้ง )
โครงการอบรมเสริมความรู้ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานแด่พระนวกะในพรรษา วันที่ ๑-๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙
วัดสุวรรณประสิทธิ์
( จำนวน 164 รูป / ดู 3818 ครั้ง )
การอบรมศีลธรรมภายในพรรษาและขับเคลื่อนหมู่บ้านศีล5ระยะที่3 จังหวัดหนองคาย
วัดศรีชมภูองค์ตื้อ
( จำนวน 2 รูป / ดู 273 ครั้ง )
การจัดประชุมเตรียมงานพิธีเจริญพระพุทธมนต์คณะสงฆ์หมู่ใหญ่ เเละพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ
วัดไพรพัฒนา
( จำนวน 3 รูป / ดู 74 ครั้ง )
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา ทำบุญตักบาตรแก่พระภิกษุสงฆ์วัดหนองสร้อยติ่งทุกสัปดาห์สุดท้
วัดวัดหนองสร้อยติ่ง
( จำนวน 10 รูป / ดู 148 ครั้ง )
ศิษยานุศิษย์มากราบขอพรหลวงปู่สรวง
วัดไพรพัฒนา
( จำนวน 17 รูป / ดู 175 ครั้ง )
ารสนทนากลุ่มย่อยโครงการการวิจัยสภาวะการรับรู้วัฒนธรรมร่วมในพื้นที่ชายของประเทศไทย ลาวเเละกัมพูชา
วัดไพรพัฒนา
( จำนวน 7 รูป / ดู 86 ครั้ง )
การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้พร้อมติดตั้งระบบการศึกษาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ณ วัดไพรพัฒนา
วัดไพรพัฒนา
( จำนวน 1 รูป / ดู 261 ครั้ง )
น้อมถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร
วัดศรีชมภูองค์ตื้อ
( จำนวน 8 รูป / ดู 361 ครั้ง )
งานบุญวันอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา
วัดป่านายอ
( จำนวน 30 รูป / ดู 680 ครั้ง )
พระสงฆ์สามเณรรับบิณฑบาต เนื่องในวันเข้าพรรษา
วัดไพรพัฒนา
( จำนวน 9 รูป / ดู 96 ครั้ง )
อัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
วัดไพรพัฒนา
( จำนวน 12 รูป / ดู 211 ครั้ง )
พระสงฆ์สามเณรเเละพุทธศาสนิกชนเวียนเทียนรอบศาลาทม เนื่องในวันอาสาฬหบูชา
วัดไพรพัฒนา
( จำนวน 7 รูป / ดู 79 ครั้ง )
งานบุญวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา 19 ก.ค. 59 - 20 ก.ค.59
วัดวัดหนองสร้อยติ่ง
( จำนวน 25 รูป / ดู 287 ครั้ง )
ชาวพุทธแห่ทำบุญ – ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ขณะที่วัดตามแนวชายแดน รับเทียนพระราชทานจากพระ
วัดไพรพัฒนา
( จำนวน 41 รูป / ดู 511 ครั้ง )
หล่อเทียนพรรษาไทย - กัมพูชา มิติพระพุทธศาสนาสองแผ่นดิน
วัดไพรพัฒนา
( จำนวน 8 รูป / ดู 116 ครั้ง )
มูลนิธิหลวงปู่สรวง วัดไพรพัฒนามอบเครื่องคอมพิวเตอร์เเละเครื่องปริ้นเตอร์ให้เเก่ สำนักงานเจ้าคณะอำเภอ
วัดไพรพัฒนา
( จำนวน 1 รูป / ดู 74 ครั้ง )
พิธีคารวะพระมหาเถราจริยคุณบูชา อำเภอท่าบ่อ ประจำปี ๒๕๕๙
วัดศรีชมภูองค์ตื้อ
( จำนวน 1 รูป / ดู 260 ครั้ง )
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา ถวายเทียนพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์วัดหนองสร้อยติ่ง
วัดวัดหนองสร้อยติ่ง
( จำนวน 18 รูป / ดู 232 ครั้ง )
มอบชุดกีฬาให้เด็กนักเรียนโรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา
วัดวัดหนองสร้อยติ่ง
( จำนวน 0 รูป / ดู 132 ครั้ง )
ศิษยานุศิษย์หลวงปู่สรวงนำตะเกียงมาถวาย ณ วัดไพรพัฒนา
วัดไพรพัฒนา
( จำนวน 2 รูป / ดู 79 ครั้ง )
บริษัทวาฬน้ำเงินเเละหจก.สุนารินทร์ พร้อมคณะถวายเทียนพรรษา ๔๙ คู่ เเละถวายผ้าอาบน้ำฝน ณ วัดไพรพัฒนา
วัดไพรพัฒนา
( จำนวน 5 รูป / ดู 83 ครั้ง )
ศิษยานุศิษย์หลวงปู่สรวงมากราบขอพรหลวงปู่สรวง
วัดไพรพัฒนา
( จำนวน 5 รูป / ดู 108 ครั้ง )
งานจุมนุมจ่างซอสร้างธาตุ 12 ราศี
วัดสันฐาน
( จำนวน 12 รูป / ดู 75 ครั้ง )
พระเดชพระคุณพระเทพสิทธิญาณรังษี ทป.จภ.๑๒, จล.วัดโสธรวรารามวรวิหาร, เยี่ยมวัดศรีชมภูองค์ตื้อ
วัดศรีชมภูองค์ตื้อ
( จำนวน 14 รูป / ดู 867 ครั้ง )
แจกทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา
วัดวัดหนองสร้อยติ่ง
( จำนวน 0 รูป / ดู 153 ครั้ง )
รวมภาพกิจกรรมบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานให้อดีตเจ้าอาวาสวัดสุวรรณประสิทธิ์ ฯ บุคคลผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว แล
วัดสุวรรณประสิทธิ์
( จำนวน 106 รูป / ดู 1972 ครั้ง )
ขอเชิญร่วมงานบุญวันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2016
วัดพิศาลบุตร (วัดพระแก้ว) Wat Pisalabutara (Buddhist Meditation Center of Arizona)
( จำนวน 0 รูป / ดู 188 ครั้ง )
ประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส จังหวัดหนองคาย ปี ๒๕๕๙ (ตามมติที่ ๑๔๓/๒๕๔๖)
วัดศรีชมภูองค์ตื้อ
( จำนวน 2 รูป / ดู 274 ครั้ง )
ลูกศิษย์หลวงปู่สรวงถวายเทียนพรรษา จำนวน ๗๐ คู่ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วัดไพรพัฒนา
( จำนวน 8 รูป / ดู 183 ครั้ง )
กิจกรรมเวียนเทียนวันสำคัญทางศาสนา
วัดดักคะนน
( จำนวน 5 รูป / ดู 108 ครั้ง )
กิจกรรมทำบุญวันสำคัญ
วัดดักคะนน
( จำนวน 3 รูป / ดู 111 ครั้ง )
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วัดศรีชมภูองค์ตื้อ
( จำนวน 10 รูป / ดู 312 ครั้ง )
ค่ายโครงงานคุณธรรม
วัด บุญนิมิต (วัดบ้านเหล่าตำแย)
( จำนวน 28 รูป / ดู 637 ครั้ง )
การบูชาเทวดานพเคราะห์ และ อาบน้ำพระพุทธมนต์
วัดลำบัวลอย
( จำนวน 0 รูป / ดู 263 ครั้ง )
พระครูโกศลสิกขกิจ (หลวงพ่อพุฒ วายาโม) ร่วมปลูกต้นหูกระจง ณ ลานจอดรถด่านถาวรช่องสะงำ
วัดไพรพัฒนา
( จำนวน 3 รูป / ดู 153 ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 9/44 Next »

 

 

 

 หน้าหลัก| ข่าวประชาสัมพันธ์| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap

copyright @www.webwat.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@webwat.in.th
>>