หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์วัด
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวพุทธศาสนา
กิจกรรมวัด

ภาคกลาง 5,868
ภาคเหนือ 8,470
ภาคตะวันออก 2,156
ภาคอิสาน 17,032
ภาคใต้ 2,319
สำนักพุทธฯส่วนกลาง

สำนักพุทธฯจังหวัด

รวมเว็บพระพุทธ


รับทำเว็บ

 

 

ประชุมธรรมศึกษาคณะสงฆ์ธรรมยุตจังหวัดสิงห์บุรี
วัดโคนอน
( จำนวน 5 รูป / ดู 44 ครั้ง )
การเผยแผ่ต่างประเทศร่วมพิธีสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติ ครั้งที่ ๑๒ ประเทศอินเดีย
วัดโคนอน
( จำนวน 6 รูป / ดู 42 ครั้ง )
กิจกรรมธรรมยาตรา ปล่อยปลาสู่แหล่งน้ำธรรมชาติเฉลิมพระเกียรติฯ
วัดโคนอน
( จำนวน 2 รูป / ดู 35 ครั้ง )
โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
วัดโคนอน
( จำนวน 2 รูป / ดู 13 ครั้ง )
ค่ายคุณธรรมจริยธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี วิทยาเขตสิงห์บุรี
วัดโคนอน
( จำนวน 2 รูป / ดู 12 ครั้ง )
เป็นพระธรรมวิทยากร ค่ายคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี
วัดโคนอน
( จำนวน 2 รูป / ดู 18 ครั้ง )
เป็นพระธรรมวิทยากร ค่ายคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนอินทร์บุรี
วัดโคนอน
( จำนวน 2 รูป / ดู 10 ครั้ง )
ค่ายคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนค่ายบางระจัน
วัดโคนอน
( จำนวน 2 รูป / ดู 9 ครั้ง )
เป็นพระธรรมวิทยากร บรรยายตามหลักศีล ๕ โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา
วัดโคนอน
( จำนวน 0 รูป / ดู 9 ครั้ง )
บรรยายตามหลักศีล ๕ โรงเรียนเทศบาล ๔ จ.สิงห์บุรี
วัดโคนอน
( จำนวน 2 รูป / ดู 7 ครั้ง )
อบรมค่ายคุณธรรม โรงเรียนวัดโบถส์ อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
วัดโคนอน
( จำนวน 2 รูป / ดู 6 ครั้ง )
การเผยแผ่ งดเหล้าเข้าพรรษา พักทันพักตับ
วัดโคนอน
( จำนวน 6 รูป / ดู 7 ครั้ง )
การเผยแผ่วันเข้าพรรษา
วัดโคนอน
( จำนวน 4 รูป / ดู 10 ครั้ง )
การเผยแผ่วันวิสาขบูชา
วัดโคนอน
( จำนวน 2 รูป / ดู 6 ครั้ง )
การเผยแผ่วันมาฆบูชา
วัดโคนอน
( จำนวน 2 รูป / ดู 5 ครั้ง )
กีฬาสานสายใยชุมชนต้านยาเสพติดตามหลักศีล๕ ปลอดอบายมุขในตำบลพักทัน
วัดโคนอน
( จำนวน 5 รูป / ดู 7 ครั้ง )
การขยายผลและการพัฒนาเครือข่ายชุมชนคุณธรรมตามหลักศีล๕ มีกลยุทธ์ในการดำเนินการดังนี้ กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒน
วัดโคนอน
( จำนวน 5 รูป / ดู 4 ครั้ง )
ส่งเสริมเครื่องปั้นดินเผา การนำดินนำมาทำผลิตภัณฑ์ไหสี่หู เป็นสิ้นค้าตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย
วัดโคนอน
( จำนวน 2 รูป / ดู 5 ครั้ง )
การทำตะกร้าพักตบชวาและพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนตามหลักศีล๕
วัดโคนอน
( จำนวน 10 รูป / ดู 6 ครั้ง )
ทำบุญร่วมญาติอุทิศส่วนกุศลให้ปู่ย่า ตายาย บิดา มารดา ผู้ล่วงลับไปทักษิณานุปทานอุทิศ
วัดโคนอน
( จำนวน 0 รูป / ดู 6 ครั้ง )
ส่งเสริมอนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์ ส่งน้ำพระรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ
วัดโคนอน
( จำนวน 0 รูป / ดู 6 ครั้ง )
บูรณการความร่วมมืออนุรักษ์สืบสานประเพณี วิถีวัฒนธรรมอันดีงามของไทยและของท้องถิ่น
วัดโคนอน
( จำนวน 2 รูป / ดู 6 ครั้ง )
โครงการอบรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน เข้าค่ายปฏิบัติ เจริญจิตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพร
วัดโคนอน
( จำนวน 5 รูป / ดู 5 ครั้ง )
ภายใต้โครงการชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวรตามหลักศีล ๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กิจกรรมส่งเสริม
วัดโคนอน
( จำนวน 8 รูป / ดู 8 ครั้ง )
ก่อสร้างลานปฏิบัติธรรมวัดโคนอน
วัดโคนอน
( จำนวน 4 รูป / ดู 9 ครั้ง )
บรรยากาศวัดป่าชยวัน ต.หนองกุงสวรรค์
วัดป่าชยวัน บ้านหนองสวรรค์
( จำนวน 3 รูป / ดู 47 ครั้ง )
พระครูโกศลสิกขกิจ เจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนาประกอบพิธี นำกล่าวอภัยทานให้แก่โค ที่จะไถ่ชีวิต นก ปลา
วัดไพรพัฒนา
( จำนวน 9 รูป / ดู 74 ครั้ง )
มอบเครื่องอุปโภคบริโภค
วัดไพรพัฒนา
( จำนวน 9 รูป / ดู 82 ครั้ง )
มอบอาหารข้าวเหนียวหมูทอดพร้อมอาหารว่างเเละเครื่องดื่มให้เเก่เหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ
วัดไพรพัฒนา
( จำนวน 5 รูป / ดู 66 ครั้ง )
นักธุรกิจอาเซียนนาชาติวางศิลาฤกษ์สร้างพระอุโบสถแบบเขมรโบราณตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา
วัดไพรพัฒนา
( จำนวน 10 รูป / ดู 69 ครั้ง )
โครงการแสดงธรรมเพื่ออบรมศีลธรรมแก่ประชาชนภายในพรรษาปี ๒๕๖๐ คณะสงฆ์จังหวัดหนองคาย
วัดศรีชมภูองค์ตื้อ
( จำนวน 5 รูป / ดู 181 ครั้ง )
ศรีสะเกษ แห่ข้ามแดนถวายเทียนพรรษาวัดกัมพูชา
วัดไพรพัฒนา
( จำนวน 14 รูป / ดู 179 ครั้ง )
ผู้แทนพระองค์ถวายต้นเทียนพรรษาพระราชทานแด่พระครูโกศลสิกขกิจ
วัดไพรพัฒนา
( จำนวน 8 รูป / ดู 67 ครั้ง )
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้เดินทางมากราบนมัสการขอพรสรีระสังขารหลวงปู่สรวง
วัดไพรพัฒนา
( จำนวน 13 รูป / ดู 188 ครั้ง )
งานวัด
วัดถ้ำม่วง
( จำนวน 0 รูป / ดู 0 ครั้ง )
ตรบรอบ ๖๓ ปี วัด
วัดถ้ำม่วง
( จำนวน 0 รูป / ดู 1 ครั้ง )
เจ้าคณะอำเภอจากประเทศกัมพูชาเดินทางมาร่วมโครงการอาสาฬหบูชาเข้าพรรษาอาเซียน
วัดไพรพัฒนา
( จำนวน 7 รูป / ดู 74 ครั้ง )
พระครูโกศลสิกขกิจมอบอุปกรณ์การเรียนเเละอุปกรณ์กีฬา เเด่โรงเรียนสระชูก อำเภออัลลองเวง
วัดไพรพัฒนา
( จำนวน 6 รูป / ดู 75 ครั้ง )
พระครูโกศลสิขกิจได้นำข้าวกล่อง อาหารว่างให้กับคณะประชาชนเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ ร.9
วัดไพรพัฒนา
( จำนวน 9 รูป / ดู 69 ครั้ง )
วัดไพรพัฒนา เปิดสัมปดาห์อาสาฬหบูชาอาเซียนไทย - กัมพูชา
วัดไพรพัฒนา
( จำนวน 6 รูป / ดู 85 ครั้ง )
พระครูโกศลสิกขกิจร่วมประชุมงานถวายเทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝนในเขตจังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา
วัดไพรพัฒนา
( จำนวน 5 รูป / ดู 101 ครั้ง )
พระครูโกศลสิกขกิจเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
วัดไพรพัฒนา
( จำนวน 4 รูป / ดู 134 ครั้ง )
โครงการหมู่บ้านเข็มเเข็งคู่ขนาน ไทย - กัมพูชา
วัดไพรพัฒนา
( จำนวน 11 รูป / ดู 203 ครั้ง )
พลตรี สุชาติ สุทธิพล พร้อมด้วยคณะ เดินทางมากราบนมัสการขอพรสรีระสังขารหลวงปู่สรวง
วัดไพรพัฒนา
( จำนวน 1 รูป / ดู 120 ครั้ง )
เตรียมประกวดเทียนพรรษา 2 แผ่นดินอาสฬหบูชาอาเซียน
วัดไพรพัฒนา
( จำนวน 8 รูป / ดู 75 ครั้ง )
ประชุมแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
วัดศรีชมภูองค์ตื้อ
( จำนวน 3 รูป / ดู 208 ครั้ง )
งานฉลองตราตั้งพระอุปัชฌาย์ รุ่นที่ 52 วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2560-13
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 122 ครั้ง )
งานฉลองตราตั้งพระอุปัชฌาย์ รุ่นที่ 52 วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2560-12
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 112 ครั้ง )
งานฉลองตราตั้งพระอุปัชฌาย์ รุ่นที่ 52 วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2560-11
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 114 ครั้ง )
งานฉลองตราตั้งพระอุปัชฌาย์ รุ่นที่ 52 วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2560-10
วัดศรีดอนกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 102 ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/44 Next »

 

 

 

 หน้าหลัก| ข่าวประชาสัมพันธ์| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap

copyright @www.webwat.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@webwat.in.th
>>