หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์วัด
คู่มือการใช้งาน
ข่าวพระพุทธศาสนา
กิจกรรมวัด

ภาคกลาง 5,869
ภาคเหนือ 8,472
ภาคตะวันออก 2,157
ภาคอิสาน 17,036
ภาคใต้ 2,319
สำนักพุทธฯส่วนกลาง

สำนักพุทธฯจังหวัด

รวมเว็บพระพุทธ


รับทำเว็บ

 

 

นิกาย :
ภาค :
จังหวัด :
คำค้น :
ลำดับ ชื่อวัด นิกาย ภาค จังหวัด
801 วัดทวีการะอนันต์ มหานิกาย 1 ปทุมธานี
802 วัดกล้าชอุ่ม มหานิกาย 1 ปทุมธานี
803 วัดคลองสอง มหานิกาย 1 ปทุมธานี
804 วัดทับทิมแดง ธรรมยุต 1 ปทุมธานี
805 วัดกลางคลองสาม มหานิกาย 1 ปทุมธานี
806 วัดเกิดการอุดม มหานิกาย 1 ปทุมธานี
807 วัดพระธรรมกาย มหานิกาย 1 ปทุมธานี
808 วัดพระธรรมกาย ปารีส มหานิกาย 1 ปทุมธานี
809 วัดเพิ่มทาน มหานิกาย 1 ปทุมธานี
810 วัดสว่างภพ มหานิกาย 1 ปทุมธานี
811 วัดตะวันเรือง มหานิกาย 1 ปทุมธานี
812 วัดมงคลพุการาม มหานิกาย 1 ปทุมธานี
813 วัดหัตถสารเกษตร มหานิกาย 1 ปทุมธานี
814 วัดศิริจันทาราม มหานิกาย 1 ปทุมธานี
815 วัดแสวงสามัคคีธรรม มหานิกาย 1 ปทุมธานี
816 วัดหว่านบุญ มหานิกาย 1 ปทุมธานี
817 วัดผลาหาร มหานิกาย 1 ปทุมธานี
818 วัดมูลเหล็ก มหานิกาย 1 ปทุมธานี
819 วัดปัญญานันทาราม มหานิกาย 1 ปทุมธานี
820 วัดพุทธชินวงศ์วนาราม มหานิกาย 1 ปทุมธานี
821 วัดอู่ข้าว มหานิกาย 1 ปทุมธานี
822 วัดแสงสรรค์ มหานิกาย 1 ปทุมธานี
823 วัดคลองหนึ่ง มหานิกาย 1 ปทุมธานี
824 วัดจันทรสุข มหานิกาย 1 ปทุมธานี
825 วัดเขียนเขต มหานิกาย 1 ปทุมธานี
826 วัดมูลจินดาราม มหานิกาย 1 ปทุมธานี
827 วัดนาบุญ มหานิกาย 1 ปทุมธานี
828 วัดอัยยิการาม มหานิกาย 1 ปทุมธานี
829 วัดสระบัว มหานิกาย 1 ปทุมธานี
830 วัดขุมแก้ว มหานิกาย 1 ปทุมธานี
831 วัดพิชิตปิตยาราม มหานิกาย 1 ปทุมธานี
832 วัดแสงมณี มหานิกาย 1 ปทุมธานี
833 วัดบึงบาประภาสะวัต มหานิกาย 1 ปทุมธานี
834 วัดศรีสโมสร มหานิกาย 1 ปทุมธานี
835 วัดพวงแก้ว มหานิกาย 1 ปทุมธานี
836 วัดบึงบอน มหานิกาย 1 ปทุมธานี
837 วัดคลองเก้า มหานิกาย 1 ปทุมธานี
838 วัดราษฎร์บำรุง มหานิกาย 1 ปทุมธานี
839 วัดเจริญบุญ มหานิกาย 1 ปทุมธานี
840 วัดจุฬาจินดาราม มหานิกาย 1 ปทุมธานี
841 วัดบึงกาสาม มหานิกาย 1 ปทุมธานี
842 วัดป่าคลอง 11 (หนองเสือ) ธรรมยุต 1 ปทุมธานี
843 วัดสุขปุณฑริการาม มหานิกาย 1 ปทุมธานี
844 วัดศรีคัคณางค์ มหานิกาย 1 ปทุมธานี
845 วัดสอนดีศรีเจริญ มหานิกาย 1 ปทุมธานี
846 วัดโปรยฝน มหานิกาย 1 ปทุมธานี
847 วัดสุนทริการาม มหานิกาย 1 ปทุมธานี
848 วัดธรรมราษฎร์เจริญผล มหานิกาย 1 ปทุมธานี
849 วัดปทุมนายก มหานิกาย 1 ปทุมธานี
850 วัดนพรัตนาราม มหานิกาย 1 ปทุมธานี
851 วัดจตุพิธวราวาส มหานิกาย 1 ปทุมธานี
852 วัดบัวแก้วเกษร มหานิกาย 1 ปทุมธานี
853 วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ มหานิกาย 1 ปทุมธานี
854 วัดสหธรรมทรรศน์ ธรรมยุต 1 ปทุมธานี
855 วัดบัวขวัญ มหานิกาย 1 ปทุมธานี
856 วัดลาดหลุมแก้ว มหานิกาย 1 ปทุมธานี
857 วัดสุทธาวาส มหานิกาย 1 ปทุมธานี
858 วัดจันทาราม มหานิกาย 1 ปทุมธานี
859 วัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูร มหานิกาย 1 ปทุมธานี
860 วัดสุวรรณจินดาราม ธรรมยุต 1 ปทุมธานี
861 วัดบ่อทอง มหานิกาย 1 ปทุมธานี
862 วัดทองสะอาด มหานิกาย 1 ปทุมธานี
863 วัดป่าปทุมรัฐ มหานิกาย 1 ปทุมธานี
864 วัดบ่อเงิน มหานิกาย 1 ปทุมธานี
865 วัดลำมหาเมฆ มหานิกาย 1 ปทุมธานี
866 วัดเจดีย์หอย มหานิกาย 1 ปทุมธานี
867 วัดสุวรรณโณภาส มหานิกาย 1 ปทุมธานี
868 วัดหน้าไม้ มหานิกาย 1 ปทุมธานี
869 วัดป่าไขแสงธรรมาราม มหานิกาย 1 ปทุมธานี
870 วัดเนกขัมมาราม ธรรมยุต 1 ปทุมธานี
871 วัดโพสพผลเจริญ มหานิกาย 1 ปทุมธานี
872 วัดลาดสนุ่น มหานิกาย 1 ปทุมธานี
873 วัดสายไหม มหานิกาย 1 ปทุมธานี
874 วัดประยูรธรรมาราม มหานิกาย 1 ปทุมธานี
875 วัดซอยสามัคคี มหานิกาย 1 ปทุมธานี
876 วัดป่าจิตตภาวนา มหานิกาย 1 ปทุมธานี
877 วัดคลองชัน มหานิกาย 1 ปทุมธานี
878 วัดกลางคลองสี่ มหานิกาย 1 ปทุมธานี
879 วัดประชุมราษฎร์ มหานิกาย 1 ปทุมธานี
880 วัดราษฎร์ศรัทธาราม มหานิกาย 1 ปทุมธานี
881 วัดนังคัลจันตรี มหานิกาย 1 ปทุมธานี
882 วัดแจ้งลำหิน มหานิกาย 1 ปทุมธานี
883 วัดเกตุประภา มหานิกาย 1 ปทุมธานี
884 วัดใหม่คลองเจ็ด มหานิกาย 1 ปทุมธานี
885 วัดปัญจทายิกาวาส ธรรมยุต 1 ปทุมธานี
886 วัดธัญญะผล มหานิกาย 1 ปทุมธานี
887 วัดลานนา มหานิกาย 1 ปทุมธานี
888 วัดดอนใหญ่ มหานิกาย 1 ปทุมธานี
889 วัดสมุหราษฎร์บำรุง มหานิกาย 1 ปทุมธานี
890 วัดธรรมานันทาราม ธรรมยุต 1 ปทุมธานี
891 วัดทศทิศาราม มหานิกาย 1 ปทุมธานี
892 วัดอดิศร มหานิกาย 1 ปทุมธานี
893 วัดทำเลทอง มหานิกาย 1 ปทุมธานี
894 วัดพิรุณศาสตร์ มหานิกาย 1 ปทุมธานี
895 วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม มหานิกาย 1 ปทุมธานี
896 วัดนาป่าพง มหานิกาย 1 ปทุมธานี
897 วัดป่าเจริญราช มหานิกาย 1 ปทุมธานี
898 วัดพืชอุดม มหานิกาย 1 ปทุมธานี
899 วัดมงคลรัตน์ มหานิกาย 1 ปทุมธานี
900 วัดชัยมังคลาราม มหานิกาย 1 ปทุมธานี
901 วัดโสภณาราม มหานิกาย 1 ปทุมธานี
902 วัดนิเทศราษฎร์ประดิษฐ์ มหานิกาย 1 ปทุมธานี
903 วัดบางเตยกลาง มหานิกาย 1 ปทุมธานี
904 วัดบางเตยใน มหานิกาย 1 ปทุมธานี
905 วัดดอกไม้ มหานิกาย 1 ปทุมธานี
906 วัดจันทน์กะพ้อ ธรรมยุต 1 ปทุมธานี
907 วัดบางเตยนอก ธรรมยุต 1 ปทุมธานี
908 วัดสุราษฎร์รังสรรค์ มหานิกาย 1 ปทุมธานี
909 วัดสหราษฎร์บำรุง มหานิกาย 1 ปทุมธานี
910 วัดเจดีย์ทอง ธรรมยุต 1 ปทุมธานี
911 วัดสามัคคิยาราม ธรรมยุต 1 ปทุมธานี
912 วัดป่าภูริทัตตปฎิปทาราม ธรรมยุต 1 ปทุมธานี
913 วัดสามโคก มหานิกาย 1 ปทุมธานี
914 วัดสะแก มหานิกาย 1 ปทุมธานี
915 วัดสิงห์ มหานิกาย 1 ปทุมธานี
916 วัดแจ้ง มหานิกาย 1 ปทุมธานี
917 วัดตำหนัก มหานิกาย 1 ปทุมธานี
918 วัดบางนา มหานิกาย 1 ปทุมธานี
919 วัดบ้านพร้าวใน มหานิกาย 1 ปทุมธานี
920 วัดบ้านพร้าวนอก มหานิกาย 1 ปทุมธานี
921 วัดบัวหลวง มหานิกาย 1 ปทุมธานี
922 วัดตระพัง มหานิกาย 1 ปทุมธานี
923 วัดบัวทอง มหานิกาย 1 ปทุมธานี
924 วัดถั่วทอง มหานิกาย 1 ปทุมธานี
925 วัดปทุมทอง ธรรมยุต 1 ปทุมธานี
926 วัดไผ่ล้อม มหานิกาย 1 ปทุมธานี
927 วัดสวนมะม่วง มหานิกาย 1 ปทุมธานี
928 วัดอัมพุวราราม มหานิกาย 1 ปทุมธานี
929 วัดสองพี่น้อง มหานิกาย 1 ปทุมธานี
930 วัดป่างิ้ว มหานิกาย 1 ปทุมธานี
931 วัดคลองขุด มหานิกาย 1 ปทุมธานี
932 วัดศาลาแดงเหนือ ธรรมยุต 1 ปทุมธานี
933 วัดพลับสุทธาวาส ธรรมยุต 1 ปทุมธานี
934 วัดเมตารางค์ ธรรมยุต 1 ปทุมธานี
935 วัดโกเมศรัตนาราม ธรรมยุต 1 ปทุมธานี
936 วัดเชิงท่า มหานิกาย 1 ปทุมธานี
937 วัดกร่าง มหานิกาย 1 ปทุมธานี
938 วัดมหิงษาราม มหานิกาย 1 ปทุมธานี
939 วัดโบสถ์ ธรรมยุต 1 ปทุมธานี
940 วัดท้ายเกาะ ธรรมยุต 1 ปทุมธานี
941 วัดไก่เตี้ย มหานิกาย 1 ปทุมธานี
942 วัดชัยสิทธาวาส มหานิกาย 1 ปทุมธานี
943 วัดพิชัยสงคราม มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
944 วัดกล้วย มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
945 วัดเกาะแก้ว มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
946 วัดประสาท มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
947 วัดสุวรรณดาราราม มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
948 วัดรัตนชัย มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
949 วัดเจดีย์แดง มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
950 วัดราชประดิษฐาน มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
951 วัดธรรมนิยม มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
952 วัดสามวิหาร มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
953 วัดแม่นางปลื้ม มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
954 วัดวงษ์ฆ้อง มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
955 วัดอินทาราม มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
956 วัดมหาโลก มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
957 วัดมณฑป มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
958 วัดแค มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
959 วัดเสนาสนาราม ธรรมยุต 2 พระนครศรีอยุธยา
960 วัดธรรมิกราช มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
961 วัดกุฎีทอง มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
962 วัดเชิงท่า มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
963 วัดวรโพธิ์ มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
964 วัดญาณเสน มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
965 วัดหน้าพระเมรุราชิการาม มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
966 วัดพนมยงค์ มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
967 วัดตึก มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
968 วัดพรหมนิวาส มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
969 วัดศาลาปูน มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
970 วัดสมณโกฎฐาราม มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
971 วัดพระญาติการาม มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
972 วัดประดู่ทรงธรรม มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
973 วัดช้าง มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
974 วัดสำเภาล่ม มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
975 วัดกลางปากกราน มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
976 วัดปากกราน มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
977 วัดภูเขาทอง มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
978 วัดพุทไธศวรรย์ มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
979 วัดขุนพรหม มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
980 วัดบางกะจะ มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
981 วัดนางกุย มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
982 วัดกลางรามัญ มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
983 วัดป้อมรามัญ มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
984 วัดบรมวงศ์อิศรวราราม มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
985 วัดสว่างอารมณ์ มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
986 วัดโคกจินดาราม มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
987 วัดตูม มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
988 วัดช้างใหญ่ มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
989 วัดท่าโขลง มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
990 วัดชุมพล มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
991 วัดอโยธยา มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
992 วัดป่าโค มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
993 วัดดุสิดาราม มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
994 วัดหันตรา มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
995 วัดมเหยงคณ์ มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
996 วัดบำรุงธรรม มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
997 วัดราชบัวขาว มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
998 วัดกุฎีลาย มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
999 วัดเกตุ มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1000 วัดจันทร์ประเทศ มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/180 Next »

 

 

 

 หน้าหลัก| ข่าวประชาสัมพันธ์| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap

copyright @www.webwat.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@webwat.in.th