หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์วัด
คู่มือการใช้งาน
ข่าวพระพุทธศาสนา
กิจกรรมวัด

ภาคกลาง 5,869
ภาคเหนือ 8,472
ภาคตะวันออก 2,157
ภาคอิสาน 17,036
ภาคใต้ 2,319
สำนักพุทธฯส่วนกลาง

สำนักพุทธฯจังหวัด

รวมเว็บพระพุทธ


รับทำเว็บ

 

 

นิกาย :
ภาค :
จังหวัด :
คำค้น :
ลำดับ ชื่อวัด นิกาย ภาค จังหวัด
1401 วัดหนองน้ำส้ม มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1402 วัดขนอน มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1403 วัดโพธิ์สาวหาญ มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1404 วัดพรานนก มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1405 วัดโคกโพธิ์ มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1406 วัดลุ่ม มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1407 วัดเขาดิน มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1408 วัดขุนทิพย์ มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1409 วัดสะแก มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1410 วัดกะสังข์ มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1411 วัดโตนด มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1412 วัดปากคลอง มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1413 วัดประดู่ตะบอง มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1414 วัดโพธิ์ทองหนองจิก มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1415 วัดโบสถ์ มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1416 วัดวัง มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1417 วัดอุโลม มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1418 วัดน้ำเต้า มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1419 วัดคลองบุญ มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1420 วัดบางสงบ มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1421 วัดเวฬุวัน มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1422 วัดโพธิ์ มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1423 วัดบ้านปูน มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1424 วัดโบสถ์ มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1425 วัดเจ้าปลุก มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1426 วัดแจ้ง มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1427 วัดกระโจมทอง มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1428 วัดนาค มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1429 วัดกุฎีทอง มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1430 วัดท่า มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1431 วัดโพธิ์ประสิทธิ์ มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1432 วัดกลางทุ่ง มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1433 วัดเทพสุวรรณ มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1434 วัดกลาง มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1435 วัดสุวรรณเจดีย์ มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1436 วัดท่าตอ มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1437 วัดใหม่ปากบาง มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1438 วัดธรรมรส มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1439 วัดสุเมธ มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1440 วัดเขียนลาย มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1441 วัดท้าวอู่ทอง มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1442 วัดหลวงพ่อเขียว มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1443 วัดลำพะเนียง มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1444 วัดนครโปรดสัตว์ มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1445 วัดไก่เตี้ย มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1446 วัดใหม่สองห้อง มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1447 วัดต้นสน มหานิกาย 2 อ่างทอง
1448 วัดสนามชัย มหานิกาย 2 อ่างทอง
1449 วัดชัยมงคล มหานิกาย 2 อ่างทอง
1450 วัดโล่ห์สุทธาวาส มหานิกาย 2 อ่างทอง
1451 วัดอ่างทอง มหานิกาย 2 อ่างทอง
1452 วัดท้ายย่าน มหานิกาย 2 อ่างทอง
1453 วัดไผ่ล้อม มหานิกาย 2 อ่างทอง
1454 วัดจันทร์นิรมิตร มหานิกาย 2 อ่างทอง
1455 วัดไทรย์ มหานิกาย 2 อ่างทอง
1456 วัดแม่นาง มหานิกาย 2 อ่างทอง
1457 วัดคลองห้วยโพธิ์ มหานิกาย 2 อ่างทอง
1458 วัดไชยสงคราม มหานิกาย 2 อ่างทอง
1459 วัดโพธิ์วงษ์(โพธิวงศ์) มหานิกาย 2 อ่างทอง
1460 วัดปลดสัตว์ ธรรมยุต 2 อ่างทอง
1461 วัดตาลเจ็ดช่อ มหานิกาย 2 อ่างทอง
1462 วัดสุวรรณเสวริยาราม มหานิกาย 2 อ่างทอง
1463 วัดแจ้ง มหานิกาย 2 อ่างทอง
1464 วัดลิ้นทอง มหานิกาย 2 อ่างทอง
1465 วัดมหาดไทย มหานิกาย 2 อ่างทอง
1466 วัดช้าง มหานิกาย 2 อ่างทอง
1467 วัดมธุรสติยาราม มหานิกาย 2 อ่างทอง
1468 วัดบ้านอิฐ มหานิกาย 2 อ่างทอง
1469 วัดไพรวัลย์ มหานิกาย 2 อ่างทอง
1470 วัดสุธาดล มหานิกาย 2 อ่างทอง
1471 วัดอรัญญิกาวาส มหานิกาย 2 อ่างทอง
1472 วัดดาวดึงษ์ มหานิกาย 2 อ่างทอง
1473 วัดเชิงหวาย มหานิกาย 2 อ่างทอง
1474 วัดกลาง มหานิกาย 2 อ่างทอง
1475 วัดจันทรังษี มหานิกาย 2 อ่างทอง
1476 วัดจำปาหล่อ มหานิกาย 2 อ่างทอง
1477 วัดเสาธงทอง มหานิกาย 2 อ่างทอง
1478 วัดโพธิ์ทูล มหานิกาย 2 อ่างทอง
1479 วัดโพสะโสภณ มหานิกาย 2 อ่างทอง
1480 วัดท้องคุ้ง มหานิกาย 2 อ่างทอง
1481 วัดราชปักษี มหานิกาย 2 อ่างทอง
1482 วัดรุ้ง มหานิกาย 2 อ่างทอง
1483 วัดกระทุ่มราย มหานิกาย 2 อ่างทอง
1484 วัดโคศุภราช มหานิกาย 2 อ่างทอง
1485 วัดโบสถ์ มหานิกาย 2 อ่างทอง
1486 วัดไทรย์นิโคธาราม มหานิกาย 2 อ่างทอง
1487 วัดมะขาม มหานิกาย 2 อ่างทอง
1488 วัดศรีมณฑป มหานิกาย 2 อ่างทอง
1489 วัดสระเกษ มหานิกาย 2 อ่างทอง
1490 วัดโบสถ์อัมพวา มหานิกาย 2 อ่างทอง
1491 วัดมหานาม มหานิกาย 2 อ่างทอง
1492 วัดไชยภูมิ มหานิกาย 2 อ่างทอง
1493 วัดชัยสิทธาราม มหานิกาย 2 อ่างทอง
1494 วัดนางเล่ว มหานิกาย 2 อ่างทอง
1495 วัดบางศาลา มหานิกาย 2 อ่างทอง
1496 วัดเทวราช มหานิกาย 2 อ่างทอง
1497 วัดตะเคียน มหานิกาย 2 อ่างทอง
1498 วัดเจ้าบุญเกิด มหานิกาย 2 อ่างทอง
1499 วัดเยื้องคงคาราม มหานิกาย 2 อ่างทอง
1500 วัดศุขเกษมธรรมิการาม ธรรมยุต 2 อ่างทอง
1501 วัดปราสาท มหานิกาย 2 อ่างทอง
1502 วัดดอนกระต่าย มหานิกาย 2 อ่างทอง
1503 วัดวงษ์ภาศนาราม มหานิกาย 2 อ่างทอง
1504 วัดเฉลิมกาญจนาภิเษก ธรรมยุต 2 อ่างทอง
1505 วัดไชโย มหานิกาย 2 อ่างทอง
1506 วัดละมุดสุทธิยาราม มหานิกาย 2 อ่างทอง
1507 วัดสกุณาราม มหานิกาย 2 อ่างทอง
1508 วัดกำแพง มหานิกาย 2 อ่างทอง
1509 วัดปทุมคงคา(ประทุมคงคาราม) มหานิกาย 2 อ่างทอง
1510 วัดบ้านป่า มหานิกาย 2 อ่างทอง
1511 วัดแสนสุข มหานิกาย 2 อ่างทอง
1512 วัดพินิจธรรมสาร มหานิกาย 2 อ่างทอง
1513 วัดแจ้ง มหานิกาย 2 อ่างทอง
1514 วัดพานิช มหานิกาย 2 อ่างทอง
1515 วัดป่าโมก มหานิกาย 2 อ่างทอง
1516 วัดสว่างอารมณ์ มหานิกาย 2 อ่างทอง
1517 วัดอัมพวัน มหานิกาย 2 อ่างทอง
1518 วัดโบสถ์วรดิตถ์ มหานิกาย 2 อ่างทอง
1519 วัดโบสถ์สายทอง มหานิกาย 2 อ่างทอง
1520 วัดพายทอง มหานิกาย 2 อ่างทอง
1521 วัดเกตุ มหานิกาย 2 อ่างทอง
1522 วัดศรีมหาโพธิ มหานิกาย 2 อ่างทอง
1523 วัดท่าสุทธาวาส มหานิกาย 2 อ่างทอง
1524 วัดสระแก้ว มหานิกาย 2 อ่างทอง
1525 วัดนรสิงห์ มหานิกาย 2 อ่างทอง
1526 วัดกุญชรชาติการาม มหานิกาย 2 อ่างทอง
1527 วัดปราสาท มหานิกาย 2 อ่างทอง
1528 วัดลาดเค้า มหานิกาย 2 อ่างทอง
1529 วัดเอกราช มหานิกาย 2 อ่างทอง
1530 วัดถนน มหานิกาย 2 อ่างทอง
1531 วัดพิจารณ์โสภณ มหานิกาย 2 อ่างทอง
1532 วัดขวิด มหานิกาย 2 อ่างทอง
1533 วัดศีลขันธาราม ธรรมยุต 2 อ่างทอง
1534 วัดขุนอินทประมูล มหานิกาย 2 อ่างทอง
1535 วัดป่ามุนี มหานิกาย 2 อ่างทอง
1536 วัดท่าตลาด มหานิกาย 2 อ่างทอง
1537 วัดน้ำอาบ มหานิกาย 2 อ่างทอง
1538 วัดบุญศิริวิทยาราม มหานิกาย 2 อ่างทอง
1539 วัดเกาะ มหานิกาย 2 อ่างทอง
1540 วัดท่าอิฐ มหานิกาย 2 อ่างทอง
1541 วัดกลาง มหานิกาย 2 อ่างทอง
1542 วัดบ้านกลาง มหานิกาย 2 อ่างทอง
1543 วัดสนธิธรรมิการาม ธรรมยุต 2 อ่างทอง
1544 วัดโบสถ์ราษฎร์ศรัทธา มหานิกาย 2 อ่างทอง
1545 วัดสามประชุม มหานิกาย 2 อ่างทอง
1546 วัดข่อย มหานิกาย 2 อ่างทอง
1547 วัดบุญเกิด มหานิกาย 2 อ่างทอง
1548 วัดจุฬามุนี มหานิกาย 2 อ่างทอง
1549 วัดเขาแก้ว มหานิกาย 2 อ่างทอง
1550 วัดทองหลาง(ทองกลาง) มหานิกาย 2 อ่างทอง
1551 วัดสุวรรณราชหงษ์ มหานิกาย 2 อ่างทอง
1552 วัดยางมณี มหานิกาย 2 อ่างทอง
1553 วัดท่าสามัคคี มหานิกาย 2 อ่างทอง
1554 วัดจันทราราม มหานิกาย 2 อ่างทอง
1555 วัดโคกพุทรา มหานิกาย 2 อ่างทอง
1556 วัดบ้านกุ่ม มหานิกาย 2 อ่างทอง
1557 วัดท่าโขลงกิตติยาราม มหานิกาย 2 อ่างทอง
1558 วัดกลาง (กลางพุฒนิมิต) มหานิกาย 2 อ่างทอง
1559 วัดจันทร์ มหานิกาย 2 อ่างทอง
1560 วัดทางพระ มหานิกาย 2 อ่างทอง
1561 วัดไตรรัตนาราม ธรรมยุต 2 อ่างทอง
1562 วัดกาไสย์ธรรมิการาม ธรรมยุต 2 อ่างทอง
1563 วัดสว่างอารมณ์ มหานิกาย 2 อ่างทอง
1564 วัดโพธิ์เกรียบ มหานิกาย 2 อ่างทอง
1565 วัดยางทอง มหานิกาย 2 อ่างทอง
1566 วัดบ้านสร้าง มหานิกาย 2 อ่างทอง
1567 วัดโพธิ์ราษฎร์ มหานิกาย 2 อ่างทอง
1568 วัดโพธิ์ทอง มหานิกาย 2 อ่างทอง
1569 วัดโพธิ์ทองนอก มหานิกาย 2 อ่างทอง
1570 วัดคำหยาด มหานิกาย 2 อ่างทอง
1571 วัดยางซ้าย มหานิกาย 2 อ่างทอง
1572 วัดศรีกุญชร มหานิกาย 2 อ่างทอง
1573 วัดงิ้วราย มหานิกาย 2 อ่างทอง
1574 วัดโพธิ์เอน มหานิกาย 2 อ่างทอง
1575 วัดม่วงคัน มหานิกาย 2 อ่างทอง
1576 วัดลั่นทม มหานิกาย 2 อ่างทอง
1577 วัดบ้านเพชร มหานิกาย 2 อ่างทอง
1578 วัดแสวงหา มหานิกาย 2 อ่างทอง
1579 วัดทองเลื่อน มหานิกาย 2 อ่างทอง
1580 วัดพวงทอง มหานิกาย 2 อ่างทอง
1581 วัดบ้านพราน มหานิกาย 2 อ่างทอง
1582 วัดบ้านแก มหานิกาย 2 อ่างทอง
1583 วัดริ้วหว้า มหานิกาย 2 อ่างทอง
1584 วัดพัฒนา มหานิกาย 2 อ่างทอง
1585 วัดหมื่นเกลา มหานิกาย 2 อ่างทอง
1586 วัดหนองยาง มหานิกาย 2 อ่างทอง
1587 วัดวังน้ำเย็น มหานิกาย 2 อ่างทอง
1588 วัดรางฉนวน มหานิกาย 2 อ่างทอง
1589 วัดจันทร์มณี มหานิกาย 2 อ่างทอง
1590 วัดเขาบวช มหานิกาย 2 อ่างทอง
1591 วัดยาง มหานิกาย 2 อ่างทอง
1592 วัดหัวสะแกออก มหานิกาย 2 อ่างทอง
1593 วัดหัวสะแกตก มหานิกาย 2 อ่างทอง
1594 วัดรัตนาราม มหานิกาย 2 อ่างทอง
1595 วัดสีบัวทอง มหานิกาย 2 อ่างทอง
1596 วัดแก้วกระจ่าง มหานิกาย 2 อ่างทอง
1597 วัดเรไร มหานิกาย 2 อ่างทอง
1598 วัดอ้อย มหานิกาย 2 อ่างทอง
1599 วัดเขียน มหานิกาย 2 อ่างทอง
1600 วัดกำแพง มหานิกาย 2 อ่างทอง
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 8/180 Next »

 

 

 

 หน้าหลัก| ข่าวประชาสัมพันธ์| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap

copyright @www.webwat.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@webwat.in.th