หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์วัด
คู่มือการใช้งาน
ข่าวพระพุทธศาสนา
กิจกรรมวัด

ภาคกลาง 5,869
ภาคเหนือ 8,472
ภาคตะวันออก 2,157
ภาคอิสาน 17,036
ภาคใต้ 2,319
สำนักพุทธฯส่วนกลาง

สำนักพุทธฯจังหวัด

รวมเว็บพระพุทธ


รับทำเว็บ

 

 

นิกาย :
ภาค :
จังหวัด :
คำค้น :
ลำดับ ชื่อวัด นิกาย ภาค จังหวัด
1201 วัดกลางเกาะระกำ มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1202 วัดตลาดเกรียบ มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1203 วัดทำเลไทย มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1204 วัดโปรดสัตว์ มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1205 วัดทองบ่อ ธรรมยุต 2 พระนครศรีอยุธยา
1206 วัดวรนายกรังสรรค์เจติยบรรพตาราม มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1207 วัดสบสวรรค์ มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1208 วัดนาค มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1209 วัดศาลาแดง มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1210 วัดเกาะเลิ่ง มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1211 วัดจอมเกษ มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1212 วัดต้นสะตือ มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1213 วัดพระงาม มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1214 วัดบางเดื่อ มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1215 วัดโตนด มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1216 วัดเสาธงเก่า มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1217 วัดเสาธงใหม่ มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1218 วัดเทพธาราราม มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1219 วัดทางกลาง มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1220 วัดบางเพลิง มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1221 วัดแก้วตา มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1222 วัดตลาด มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1223 วัดบ้านแจ้ง มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1224 วัดดอกไม้ มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1225 วัดไก่ มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1226 วัดหันสัง มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1227 วัดหงษ์ มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1228 วัดโตนด มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1229 วัดเทพอุปการาม มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1230 วัดศรีภวังค์ มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1231 วัดผึ่งแดด มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1232 วัดบ้านม้า มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1233 วัดโพธิ์ทอง มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1234 วัดค่าย มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1235 วัดตะเคียน มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1236 วัดทอง มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1237 วัดอินกัลยา มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1238 วัดประมุง มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1239 วัดดาวคะนอง มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1240 วัดม่วง มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1241 วัดโพธิ์หอม มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1242 วัดโคก มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1243 วัดนนทรีย์ มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1244 วัดตาลเอน มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1245 วัดโขดเขมาราม มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1246 วัดโพธิผักไห่ มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1247 วัดชีโพน มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1248 วัดราษฎร์นิยม มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1249 วัดบ้านอ้อ มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1250 วัดอมฤตสิทธาราม มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1251 วัดตึกคชหิรัญศรัทธาราม มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1252 วัดบ้านแค มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1253 วัดไผ่ล้อม มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1254 วัดคงษาสุทธาราม มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1255 วัดตาลานเหนือ มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1256 วัดท่าดินแดง มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1257 วัดดอนลาน มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1258 วัดนาคู (สว่างอารมณ์) มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1259 วัดฤาไชย มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1260 วัดโคกทอง มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1261 วัดลำตะเคียน มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1262 วัดโพธิ์เผือก มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1263 วัดจักราช มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1264 วัดลาดชะโด มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1265 วัดลาดชิด มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1266 วัดหน้าโคก มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1267 วัดตาลานใต้ มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1268 วัดย่านอ่างทอง มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1269 วัดอุทการาม มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1270 วัดเจริญธรรม มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1271 วัดภาชี มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1272 วัดโคกกรวด มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1273 วัดโคกม่วง มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1274 วัดโคกสังข์ มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1275 วัดหนองนางเก่า มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1276 วัดระโสม มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1277 วัดมาบโพธิ์ มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1278 วัดผดุงธรรม มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1279 วัดหนองนาง มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1280 วัดหนองเครือบุญ มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1281 วัดโคกกลาง มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1282 วัดหนองเป้า มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1283 วัดธรรมสินธุ์โสภา มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1284 วัดวิมลสุนทร มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1285 วัดทุ่งชาน มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1286 วัดบ้านพลับ มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1287 วัดดอนหญ้านาง มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1288 วัดตะโก มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1289 วัดนาอุ่น มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1290 วัดหัวคุ้ง มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1291 วัดหนองกลาง มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1292 วัดพระแก้ว มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1293 วัดขุมแก้ว มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1294 วัดดอนกลาง มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1295 วัดซึก มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1296 วัดหนองบัว มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1297 วัดสุทธาวาส มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1298 วัดอินทอารี มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1299 วัดลาดประทุมคงคาราม มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1300 วัดปทุมวัน มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1301 วัดหลักชัย มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1302 วัดตรีพาราสีมาเขต มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1303 วัดลาดบัวหลวง มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1304 วัดฉัตรทองดำริธรรม มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1305 วัดโพธิ์ประสิทธิ์ มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1306 วัดบันลือธรรม ธรรมยุต 2 พระนครศรีอยุธยา
1307 วัดราษฎร์บำรุง ธรรมยุต 2 พระนครศรีอยุธยา
1308 วัดคู้สลอดวุฒิโสภณ มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1309 วัดโสภณเจติการาม มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1310 วัดราษฎร์ปุณณาราม ธรรมยุต 2 พระนครศรีอยุธยา
1311 วัดบ้านช้าง มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1312 วัดศิวาราม มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1313 วัดราษฎรบรรจง มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1314 วัดสุคันธาราม มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1315 วัดห้วยจรเข้ มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1316 วัดมณฑลประสิทธิ์ มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1317 วัดสันติธรรมาราม มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1318 วัดกุฎีประสิทธิ์ มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1319 วัดลาดทราย มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1320 วัดธรรมาราม มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1321 วัดสหกรณ์ธรรมนิมิต มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1322 วัดหนองโสน มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1323 วัดชูจิตธรรมาราม ธรรมยุต 2 พระนครศรีอยุธยา
1324 วัดพยอม มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1325 วัดทองจันทริการาม มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1326 วัดวงษ์สวรรค์ มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1327 วัดลำบัว มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1328 วัดสว่างอารมณ์ มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1329 วัดลำพระยาราษฎร์เจริญธรรม มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1330 วัดไพฑูริย์ถนิมาราม มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1331 วัดธรรมจริยา มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1332 วัดยมนาตามธรรม มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1333 วัดศรีประชา มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1334 วัดน้อมประชาสรรค์ มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1335 วัดโคกเสือ มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1336 วัดยวด มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1337 วัดโพธิ์ มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1338 วัดโบสถ์ มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1339 วัดเจ้าเจ็ดใน มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1340 วัดเจ้าเจ็ดนอก มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1341 วัดชายนา มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1342 วัดบ้านแพน มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1343 วัดสามกอ มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1344 วัดสุธาโภชน์ มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1345 วัดบางนมโค มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1346 วัดมารวิชัย มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1347 วัดบางกะทิง มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1348 วัดบันไดช้าง มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1349 วัดประดู่โลกเชฎฐ์ มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1350 วัดหัวเวียง มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1351 วัดสุวรรณเจดีย์ มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1352 วัดอู่สำเภา มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1353 วัดเจ้าแปดทรงไตรย์ มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1354 วัดรางจระเข้ มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1355 วัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1356 วัดกระโดงทอง มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1357 วัดกลาง มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1358 วัดโบสถ์ มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1359 วัดใบบัว มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1360 วัดหนองลำเจียก มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1361 วัดไชยภูมิ มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1362 วัดปิ่นแก้ว มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1363 วัดแก้วสุวรรณ มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1364 วัดสามตุ่ม มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1365 วัดโคกจุฬา มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1366 วัดจรเข้ไล่ มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1367 วัดกลางคลองวัฒนาราม มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1368 วัดคลองตัน มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1369 วัดแก้วฟ้า มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1370 วัดบางซ้ายใน มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1371 วัดบางซ้ายนอก มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1372 วัดพรหมนิมิต มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1373 วัดทางหลวง มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1374 วัดสามเพลง มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1375 วัดใหม่ต้านทาน มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1376 วัดเศวตศิลาราม มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1377 วัดมฤคทายวัน มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1378 วัดเทพมงคล มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1379 วัดสุคนธาราม มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1380 วัดวังชะโด มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1381 วัดดอนพัฒนาราม มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1382 วัดใหม่หนองคต มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1383 วัดคานหาม มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1384 วัดโคกมะยม มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1385 วัดร่มโพธิ์ มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1386 วัดเทพกุญชร มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1387 วัดสามบัณฑิต มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1388 วัดกุ่มแต้ มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1389 วัดดอนพุทรา มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1390 วัดนางชี มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1391 วัดบ้านหีบ มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1392 วัดเสนา มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1393 วัดสนามทอง มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1394 วัดกลางขุย มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1395 วัดหนองไม้ซุง มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1396 วัดขุนทราย มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1397 วัดโคกช้าง มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1398 วัดโตนดเตี้ย มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1399 วัดอุทัย มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1400 วัดไทรงาม มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 7/180 Next »

 

 

 

 หน้าหลัก| ข่าวประชาสัมพันธ์| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap

copyright @www.webwat.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@webwat.in.th