หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์วัด
คู่มือการใช้งาน
ข่าวพระพุทธศาสนา
กิจกรรมวัด

ภาคกลาง 5,869
ภาคเหนือ 8,472
ภาคตะวันออก 2,157
ภาคอิสาน 17,036
ภาคใต้ 2,319
สำนักพุทธฯส่วนกลาง

สำนักพุทธฯจังหวัด

รวมเว็บพระพุทธ


รับทำเว็บ

 

 

นิกาย :
ภาค :
จังหวัด :
คำค้น :
ลำดับ ชื่อวัด นิกาย ภาค จังหวัด
1001 วัดโพธิ์เผือก มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1002 วัดตองปุ มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1003 วัดไผ่โสมนรินทร์ มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1004 วัดพนัญเชิง มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1005 วัดใหญ่ชัยมงคล มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1006 วัดศรีโพธิ์ มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1007 วัดครุธาราม มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1008 วัดกลางคลองสระบัว มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1009 วัดทรงกุศล มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1010 วัดช่างทอง มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1011 วัดธรรมาราม มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1012 วัดพระงาม มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1013 วัดสนามไชย มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1014 วัดกษัตราธิราช มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1015 วัดลอดช่อง มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1016 วัดท่าการ้อง มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1017 วัดขนอน มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1018 วัดป้อมใหญ่ มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1019 วัดวรเชต มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1020 วัดไก่เตี้ย มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1021 วัดไม้รวก มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1022 วัดกลาง มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1023 วัดหนองแห้ว มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1024 วัดแคท่าเรือ มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1025 วัดบัวงาม มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1026 วัดจำปา มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1027 วัดโบสถ์พัทธสีมา มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1028 วัดชุมแสง มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1029 วัดโพธิ์ไทร มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1030 วัดบึงลัฎฐิวัน มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1031 วัดไก่จ้น มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1032 วัดถลุงเหล็ก มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1033 วัดสะตือ มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1034 วัดเวียง มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1035 วัดหัวหิน มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1036 วัดยางนม มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1037 วัดรามพงศาวาส ธรรมยุต 2 พระนครศรีอยุธยา
1038 วัดบ้านราม ธรรมยุต 2 พระนครศรีอยุธยา
1039 วัดบ้านร่อม มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1040 วัดสว่างอารมณ์ มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1041 วัดศักดิ์ มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1042 วัดนางคุ้ม มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1043 วัดช้าง มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1044 วัดศาลาลอย มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1045 วัดวังแดงใต้ มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1046 วัดบึง มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1047 วัดวังแดงเหนือ มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1048 วัดโพธิ์เอน มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1049 วัดเทพคันธาราม มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1050 วัดบางม่วง มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1051 วัดสามเรือน มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1052 วัดแค มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1053 วัดแดง มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1054 วัดทุ่งมล มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1055 วัดบ้านแถว มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1056 วัดพุฒาวาส มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1057 วัดตำหนัก มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1058 วัดสฎางค์ มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1059 วัดจงกลณี มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1060 วัดมะขามโพลง มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1061 วัดตำหนักพระเจ้าทรงธรรม ธรรมยุต 2 พระนครศรีอยุธยา
1062 วัดมหาพล มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1063 วัดเทพจันทร์ลอย มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1064 วัดตะโหนด มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1065 วัดกลาง มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1066 วัดใหม่ชุมพล มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1067 วัดนครหลวง มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1068 วัดพร้าวโสภณาราม มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1069 วัดกุฎีกรุ มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1070 วัดน้อย มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1071 วัดมเหยงค์ มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1072 วัดสีจำปา มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1073 วัดดงหวาย มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1074 วัดคลองน้ำชา มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1075 วัดร้อยไร่ มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1076 วัดราษฎร์บำเพ็ญ มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1077 วัดบ้านดาบ มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1078 วัดราชบรรทม มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1079 วัดเกาะแก้วเกษฎาราม มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1080 วัดโพธิ์ทอง มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1081 วัดบ้านชุ้ง มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1082 วัดโพธิ์ลำแพน มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1083 วัดละมุด มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1084 วัดอ่างทอง มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1085 วัดบันได มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1086 วัดเรือแข่ง มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1087 วัดวัง มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1088 วัดบางระกำ มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1089 วัดลาย มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1090 วัดจันทร์ มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1091 วัดปรีดาราม มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1092 วัดสำมะกัน มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1093 วัดแก้ว มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1094 วัดสระเกษ มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1095 วัดมาบพระจันทร์ มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1096 วัดหนองโคก มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1097 วัดทองทรงธรรม มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1098 วัดเสด็จ มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1099 วัดใหญ่เทพนิมิตร มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1100 วัดสามไถ มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1101 วัดพระนอน มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1102 วัดโพธิ์ลอย มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1103 วัดทอง มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1104 วัดบางคล้า มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1105 วัดบางไทร มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1106 วัดเทพสุนทรวารี มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1107 วัดสว่างอารมณ์ มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1108 วัดพระธาตุศรีรัตนาราม มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1109 วัดสนามไชย มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1110 วัดบ้านพาด มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1111 วัดสิงห์สุทธาวาส มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1112 วัดหน้าต่างนอก มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1113 วัดหน้าต่างใน มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1114 วัดบางแขยง มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1115 วัดบางยี่โท มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1116 วัดปากน้ำ มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1117 วัดช่างเหล็ก มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1118 วัดศิริสุขาราม มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1119 วัดกระแซง มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1120 วัดป้อมแก้ว มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1121 วัดโบสถ์อินทราราม มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1122 วัดอนุกุญชราราม มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1123 วัดสุนทราราม มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1124 วัดขุนจ่าธรรมาราม มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1125 วัดนาคสโมสร มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1126 วัดสง่างาม มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1127 วัดกกแก้วบูรพา ธรรมยุต 2 พระนครศรีอยุธยา
1128 วัดท่าซุงทักษิณาราม มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1129 วัดไม้ตราสมาชิการาม มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1130 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ธรรมยุต 2 พระนครศรีอยุธยา
1131 วัดทางยาว มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1132 วัดไทรโสภณ มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1133 วัดโบสถ์สมพรชัย มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1134 วัดเชิงเลน มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1135 วัดช้างใหญ่ มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1136 วัดโพธิ์แตงเหนือ มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1137 วัดโพธิ์แตงใต้ ธรรมยุต 2 พระนครศรีอยุธยา
1138 วัดเชียงรากน้อย ธรรมยุต 2 พระนครศรีอยุธยา
1139 วัดป่าคา ธรรมยุต 2 พระนครศรีอยุธยา
1140 วัดบางบาล มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1141 วัดโบสถ์ มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1142 วัดยม มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1143 วัดนกกระจาบ มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1144 วัดธรรมจักร์ มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1145 วัดไทรน้อย มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1146 วัดท่าสุทธาวาส มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1147 วัดบุญกันนาวาส มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1148 วัดเก้าห้อง มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1149 วัดปราสาททอง มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1150 วัดไผ่ล้อม มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1151 วัดกำแพงแก้ว มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1152 วัดแจ้ง มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1153 วัดเสาธง มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1154 วัดม่วงหวาน มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1155 วัดกลาง มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1156 วัดโพธิ์ มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1157 วัดบ้านขวาง มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1158 วัดจันทาราม มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1159 วัดใหม่ มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1160 วัดธรรมโชติการาม มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1161 วัดพิกุล มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1162 วัดพระขาว มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1163 วัดสันติการาม มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1164 วัดสีกุก มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1165 วัดน้ำเต้า มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1166 วัดบางปลาหมอ มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1167 วัดบ้านแดง มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1168 วัดโรงนา มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1169 วัดอินทาราม มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1170 วัดตะกู มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1171 วัดกอไผ่ มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1172 วัดอัมพวา มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1173 วัดโคกหิรัญ มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1174 วัดจุฬามณี มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1175 วัดกำแพง มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1176 วัดชุมพลนิกายาราม มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1177 วัดนิเวศธรรมประวัติ ธรรมยุต 2 พระนครศรีอยุธยา
1178 วัดธรรมนาวา มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1179 วัดเปรมประชากร มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1180 วัดบ้านพาสน์ มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1181 วัดบ้านเลนสระกระจับ มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1182 วัดโพธิ์ มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1183 วัดขนอนเหนือ มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1184 วัดขนอนใต้ มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1185 วัดสุทธิรุจิราราม มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1186 วัดบางเคียนวิเชียรฉาย มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1187 วัดคลองพุทรา มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1188 วัดวิเวกวายุพัด(หลวงปู่ลอง) มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1189 วัดบ้านหว้า มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1190 วัดยม มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1191 วัดลาดระโหง มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1192 วัดกลาง มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1193 วัดบ้านกลิ้ง มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1194 วัดชีปะขาว มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1195 วัดทุ่งศรีโพธิ์ มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1196 วัดสามเรือน มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1197 วัดพยาญาติ มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1198 วัดเชิงท่า มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1199 วัดบ้านแป้ง มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
1200 วัดบ้านสร้าง มหานิกาย 2 พระนครศรีอยุธยา
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 6/180 Next »

 

 

 

 หน้าหลัก| ข่าวประชาสัมพันธ์| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap

copyright @www.webwat.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@webwat.in.th